Báo cáo cuối ký phần mềm quản lý nhân sự tiền lương code java có báo cáo

Đây là đồ án cuối kỳ môn lập trình java hay cho các bạn tham khảo làm đồ án trên lớp. Trong đồ án có đầy đủ code và file báo cáo.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương code java có những chức năng chính như sau:

  • Quản lý các thông tin ban đầu về nhân viên (Hồ sơ nhân viên)
  • Quản lý phòng ban
  • Theo dõi chấm công
  • Tạo các báo cáo về nhân sự, hồ sơ nhân sự

Một số hình ảnh file báo cáo và phần mềm quản lý nhân sự tiền lương:

Báo cáo cuối ký phần mềm quản lý nhân sự tiền lương code java có báo cáo

Báo cáo cuối ký phần mềm quản lý nhân sự tiền lương code java có báo cáo

Báo cáo cuối ký phần mềm quản lý nhân sự tiền lương code java có báo cáo

Báo cáo cuối ký phần mềm quản lý nhân sự tiền lương code java có báo cáo

Báo cáo cuối ký phần mềm quản lý nhân sự tiền lương code java có báo cáo

Báo cáo cuối ký phần mềm quản lý nhân sự tiền lương code java có báo cáo

Báo cáo cuối ký phần mềm quản lý nhân sự tiền lương code java có báo cáo

Báo cáo cuối ký phần mềm quản lý nhân sự tiền lương code java có báo cáo

Báo cáo cuối ký phần mềm quản lý nhân sự tiền lương code java có báo cáo

Báo cáo cuối ký phần mềm quản lý nhân sự tiền lương code java có báo cáo

Báo cáo cuối ký phần mềm quản lý nhân sự tiền lương code java có báo cáo

Báo cáo cuối ký phần mềm quản lý nhân sự tiền lương code java có báo cáo

Báo cáo cuối ký phần mềm quản lý nhân sự tiền lương code java có báo cáo

Báo cáo cuối ký phần mềm quản lý nhân sự tiền lương code java có báo cáo

Báo cáo cuối ký phần mềm quản lý nhân sự tiền lương code java có báo cáo

Báo cáo cuối ký phần mềm quản lý nhân sự tiền lương code java có báo cáo

Một số source code java khác bạn có thể tham khảo:

Share code phần mềm quản lý nhân sự bằng java có báo cáo

Source code đề tài quản lý thư viện java full báo cáo

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Báo cáo cuối ký phần mềm quản lý nhân sự tiền lương code java có báo cáo”