Chia sẻ source code quản lý cửa hàng ăn c# full code data mysql

Chia sẻ source code quản lý cửa hàng ăn c# full code data mysql. Đầy đủ chức năng nghiệp vụ quản lý quán ăn như quản lý bán ăn, quản lý món ăn, nhà phân phối, báo cáo thống kê …

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số hình ảnh code quản lý cửa hàng ăn c#:

Chia sẻ source code quản lý cửa hàng ăn c# full code data mysql

Chia sẻ source code quản lý cửa hàng ăn c# full code data mysql

Chia sẻ source code quản lý cửa hàng ăn c# full code data mysql

Chia sẻ source code quản lý cửa hàng ăn c# full code data mysql

Chia sẻ source code quản lý cửa hàng ăn c# full code data mysql

Chia sẻ source code quản lý cửa hàng ăn c# full code data mysql

Chia sẻ source code quản lý cửa hàng ăn c# full code data mysql

Chia sẻ source code quản lý cửa hàng ăn c# full code data mysql

source code quản lý cửa hàng ăn c# có những chức năng  sau:

 • Quản lý bàn ăn
 • Quản lý món ăn
 • Quản lý thực phẩm
 • Quản lý nhà phân phối
 • Quản lý hóa đơn nhập hàng
 • Thống kê các loại món ăn
 • Thống kê nhân viên
 • Thống kê nhà phân phối
 • Thống kê thực phẩm
 • Thông tin món ăn
 • Thông tin nhân viên
 • Thông tin nhà phân phối
 • Thông tin thực phẩm

Chức năng báo cáo thống kê quản lý lý quán ăn.

Ngoài code quản lý cửa hàng ăn c# các bạn có thể tham khảo thêm các code khác ở đây:

Báo cáo kèm source code quản lý nhà hàng c# full data

Source code tiểu luận quản lý quán ăn c# đầy đủ báo cáo

Tải source code hệ thống quản lý quán ăn c# có báo cáo kèm data

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Chia sẻ source code quản lý cửa hàng ăn c# full code data mysql”