Tải source code hệ thống quản lý quán ăn c# có báo cáo kèm data

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Tải source code hệ thống quản lý quán ăn c# có báo cáo kèm theo với nhiều tính năng hay rất tốt cho các bạn đang học c# làm báo cáo tốt nghiệp.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Tải source code hệ thống quản lý quán ăn c# có báo cáo kèm data

Tải source code hệ thống quản lý quán ăn c# có báo cáo kèm data

Tải source code hệ thống quản lý quán ăn c# có báo cáo kèm data1

Tải source code hệ thống quản lý quán ăn c# có báo cáo kèm data

source code hệ thống quản lý quán ăn c# có những chức năng sau:

4.2 Thiết kế giao diện. 66

4.2.1. Sơ đồ các màn hình: 66

4.2.2 Mô tả các màn hình chính: 69

4.2.2.1. Màn hình đăng nhập: 69

4.2.2.2. Màn hình chính: 70

4.2.2.3. Form báo cáo thu chi: 76

4.2.2.4. Form bếp: 78

4.2.2.5. Form đặt bàn trước: 80

4.2.2.6. Form lập hóa đơn: 81

4.2.2.7. Form mức nhập: 83

4.2.2.8. Form ngày làm nhân viên: 84

4.2.2.9. Form Nhà cung cấp và khách hàng: 84

4.2.2.10. Form nhân viên: 86

4.2.2.11. Form nhập thực phẩm: 88

4.2.2.12. Form phần trăm trả trước: 90

4.2.2.13. Form quản lý kho: 91

4.2.2.14. Form tính lương nhân viên: 93

4.2.2.15. Form thay đổi loại món ăn: 95

4.2.2.16. Form thay đổi mật khẩu: 95

4.2.2.17. Form thay đổi số lượng: 96

4.2.2.18. Form thay đổi thông tin nhân viên: 96

4.2.2.19. Form thay đổi trạng thái bàn ăn: 97

4.2.2.20. Form thêm bàn ăn: 98

4.2.2.21. Form thêm hóa đơn đặt trước: 99

4.2.2.22. Form thêm loại món ăn: 100

4.2.2.23. Form thêm thực phẩm CTMA: 100

4.2.2.24. Form thống kê: 101

4.2.2.25. Form xóa bàn ăn: 102

4.2.2.26. Form xóa loại món ăn: 102

4.2.3. Danh sách các report: 103

4.2.3.1. Report in hóa đơn: 103

4.2.3.2. Report thống kê theo món ăn: 104

4.2.3.3. Report thống kê theo loại món ăn: 104

4.2.3.4. Report phiếu nhập hàng: 105

4.2.3.5. Report báo cáo doanh thu: 105

4.2.3.6. Report báo cáo nhập thực phẩm: 106

4.2.3.7. Report báo cáo lương nhân viên. 106

4.2.3.8. In danh sách nhân viên: 107

1 review for Tải source code hệ thống quản lý quán ăn c# có báo cáo kèm data

  1. 5 trên 5

    :

    Tải source code hệ thống quản lý quán ăn c# có báo cáo kèm data

Thêm đánh giá