Chia sẻ source code đề tài phần mềm quản lý bán sách c# wpf có báo cáo

Chia sẻ source code đề tài phần mềm quản lý bán sách c# wpf có đầy đủ báo cáo rất tốt cho các bạn đang học lập trình c# tham khảo làm đồ án tốt nghiệp .

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số hình ảnh phần mềm quản lý bán sách c# wpf :

Chia sẻ source code đề tài phần mềm quản lý bán sách c# wpf có báo cáo

Chia sẻ source code đề tài phần mềm quản lý bán sách c# wpf có báo cáo

Chia sẻ source code đề tài phần mềm quản lý bán sách c# wpf có báo cáo

Chia sẻ source code đề tài phần mềm quản lý bán sách c# wpf có báo cáo

Chia sẻ source code đề tài phần mềm quản lý bán sách c# wpf có báo cáo

Chia sẻ source code đề tài phần mềm quản lý bán sách c# wpf có báo cáo

Chia sẻ source code đề tài phần mềm quản lý bán sách c# wpf có báo cáo

Chia sẻ source code đề tài phần mềm quản lý bán sách c# wpf có báo cáo

Một số chức năng chính phần mềm quản lý bán sách c# wpf:

5.3. Mô tả các màn hình………………………………………………………………………………………………. 46
5.3.1. Màn hình login ………………………………………………………………………………………………… 46
5.3.2. Màn hình trang chủ và màn hình Nhà Sách …………………………………………………………. 47
5.3.3. Màn hình chi tiết sách ………………………………………………………………………………………. 51
5.3.4. Màn hình thêm hóa đơn ……………………………………………………………………………………. 53
5.3.5. Màn hình lịch sử bán………………………………………………………………………………………… 54
5.3.6. Màn hình chi tiết hóa đơn …………………………………………………………………………………. 55
5.3.7. Màn hình thông tin kho sách……………………………………………………………………………… 56
5.3.8. Màn hình Thêm Thông Tin Kho Sách: ……………………………………………………………….. 57
5.3.9. Màn hình nhập kho…………………………………………………………………………………………… 59
5.3.10. Màn hình chi tiết nhập kho………………………………………………………………………………. 60
5.3.11. Màn hình xuất kho …………………………………………………………………………………………. 62
5.3.12. Màn hình chi tiết xuất kho ………………………………………………………………………………. 63
5.3.13. Màn hình khách hàng……………………………………………………………………………………… 64
5.3.14. Màn hình cập nhật khách hàng…………………………………………………………………………. 66
5.3.15. Màn hình tài khoản và chi tiết tài khoản ……………………………………………………………. 67
5.3.16. Màn hình cập nhật tài khoản ……………………………………………………………………………. 69
5.3.17. Màn hình quản lý tài khoản……………………………………………………………………………… 70
5.3.18. Màn hình sửa tài khoản …………………………………………………………………………………… 71

Chia sẻ báo cáo và code đề tài quản lý bán sách c# wpf

Đề tài tốt nghiệp quản lý nhân sự c# wpf có báo cáo

Đề tài tốt nghiệp quản lý thi bằng lái xe c# wpf có báo cáo

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Chia sẻ source code đề tài phần mềm quản lý bán sách c# wpf có báo cáo”