Chia sẻ báo cáo và code đề tài quản lý bán sách c# wpf

Chia sẻ báo cáo và code đề tài quản lý bán sách c# wpf. Đây là source code hay có báo cáo cho các bạn tham khảo. các bạn source code về tham khảo làm đồ án c#.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số hình ảnh code đề tài quản lý bán sách c# wpf:

Chia sẻ báo cáo và code đề tài quản lý bán sách c# wpf 1

Chia sẻ báo cáo và code đề tài quản lý bán sách c# wpf 1

Chia sẻ báo cáo và code đề tài quản lý bán sách c# wpf 1

Chia sẻ báo cáo và code đề tài quản lý bán sách c# wpf 1

Chia sẻ báo cáo và code đề tài quản lý bán sách c# wpf 1

Chia sẻ báo cáo và code đề tài quản lý bán sách c# wpf 1

Code đề tài quản lý bán sách c# wpf có nhứng chức năng chính sau:

+ Lập phiếu nhập sách

+ Lập hóa đơn bán sách

+ Tra cứu sách

+ Lập phiếu thu tiền

+ Lập báo cáo tháng

+ Thay đổi qui định

+ Báo cáo thống kê xuất ra file excel rất hay cho các bạn tham khảo

Ngoài code đề tài quản lý bán sách c# wpf các bạn có tham khảo thêm code sau:

Tải code quản lý nhà sách C# WPF SQL Server

Đồ án quản lý bán sách c# đầy đủ code và báo cáo

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Chia sẻ báo cáo và code đề tài quản lý bán sách c# wpf”