Đề tài tốt nghiệp quản lý thi bằng lái xe c# – wpf có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Đề tài tốt nghiệp quản lý thi bằng lái xe c# – wpf có báo cáo. Với nhiều tính năng hay có báo cáo rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình c#

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Đề tài tốt nghiệp quản lý thi bằng lái xe c# - wpf có báo cáo

Đề tài tốt nghiệp quản lý thi bằng lái xe c# – wpf có báo cáo

Đề tài tốt nghiệp quản lý thi bằng lái xe c# - wpf có báo cáo

Đề tài tốt nghiệp quản lý thi bằng lái xe c# – wpf có báo cáo

Đề tài tốt nghiệp quản lý thi bằng lái xe c# – wpf có nội dung sau

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ĐỀ TÀI. 8

 1. Giới thiệu về đề tài 8

1.1      Vấn đề Quản Lý Thi Bằng Lái Xe. 8

1.2      Yêu cầu thực tiển và tầm quan trọng của việc Quản Lý  Thi bằng lái xe…8

1.3  Mục tiêu và phạm vi thực hiện đề tài 9

CHƯƠNG 2:PHÂN TÍCH QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG.. 9

 1. Quy trình nhập hồ sơ người thi và tài liệu thi 9
 2. Quy trình tìm kiếm thông tin. 10

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THEO UML.. 10

 1. Các chức năng của hệ thống. 10
 2. Biểu đồ Usecase. 10
 3. Danh sách Usecase của hệ thống. 10
 4. Vẽ biểu đồ UseCase. 11

CHƯƠNG 4:PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU.. 14

 1. Thiết kế cơ sở dữ liệu. 14
 2. Biểu đồ quan hệ. 15

CHƯƠNG 5: NỀN TẢN CÔNG NGHỆ.. 16

 1. Ngôn ngữ C#. 16
 2. C# là gì?. 16
 3. Đặc trưng của C#. 16
 4. Giới thiệu về WPF – XAML.. 17
 5. Giới thiệu công nghệ lập trình ứng dụng WPF.. 17
 6. Ngôn ngữ định nghĩa giao diện XAML.. 18
 7. Hướng dẫn học và thực hành tài liệu. 18
 8. Thiết kế giao diện bằng xaml 18

III.     LINQ TO SQL.. 19

1 .Linq to sql là gì?. 19

2.Sử dụng Linq. 19

CHƯƠNG 6:PHÂN TÍCH THIẾT KẾ GIAO DIỆN.. 23

1.Giao diện đăng nhập:. 23

2.Giao diện đăng ký. 24

3.Giao diện màn hình chính:. 25

4.Giao diện quản lý người thi: 26

5.Giao diện quản lý câu hỏi:. 27

6.Giao diện chuẩn bị thi:. 28

7.Giao diện thi trắc nghiệm:. 29

CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN.. 33

 1. Đánh giá chung về đề tài:. 33

II.        Hướng dẫn phát triển  33

1 review for Đề tài tốt nghiệp quản lý thi bằng lái xe c# – wpf có báo cáo

 1. 5 trên 5

  :

  Đề tài tốt nghiệp quản lý thi bằng lái xe c# – wpf có báo cáo
  Download

Thêm đánh giá