Chia sẻ phần mềm điều khiển máy tính từ xa ULTRAVIEW c# full báo cáo

Phần mềm điều khiển máy tính từ xa ULTRAVIEW c# full báo cáo. Rất hay cho các bạn tham khảo code sử dụng các thư viện System.Net.Http, System.Drawing, KautoHelper.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số hình ảnh phần mềm điều khiển máy tính từ xa ULTRAVIEW c#:

Chia sẻ phần mềm điều khiển máy tính từ xa ULTRAVIEW c# full báo cáo

Chia sẻ phần mềm điều khiển máy tính từ xa ULTRAVIEW c# full báo cáo

Chia sẻ phần mềm điều khiển máy tính từ xa ULTRAVIEW c# full báo cáo

Chia sẻ phần mềm điều khiển máy tính từ xa ULTRAVIEW c# full báo cáo

Phần mềm điều khiển máy tính từ xa ULTRAVIEW c# có nội dung báo cáo như sau:

ULTRAVIEW… 1

LỜI NÓI ĐẦU.. 2

LỜI CẢM ƠN.. 3

 1. TỔNG QUAN.. 6
 2. Lý do chọn đề tài 6
 3. Mục đích nghiên cứu đề tài 6
 4. Phạm vi nghiên cứu đề tài 6
 5. Công nghệ sử dụng. 6
 6. GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH VÀ CHỨC NĂNG CHÍNH.. 7
 7. Màn hình giao diện chính.. 7
 8. Chi tiết chức năng. 8
 9. a) Open Connect 8
 10. b) Connect 9
 11. c) Option.. 10
 12. d) Update. 12

III. HIỆN THỰC HÓA MỘT SỐ CHỨC NĂNG NỔI BẬT. 14

 1. Mở kết nối và điều khiển.. 14
 2. a) Lấy địa chỉ IP của máy mình: 14
 3. b) Mở, đóng kết nối 15
 4. c) Nhận và show hình ảnh.. 16
 5. d) Điều khiển chuột (Remote Mouse) 16
 6. e) Điều khiển phím (Remote Keys) 18
 7. Kết nối và chia sẻ quyền điều khiển.. 19
 8. a) Chụp màn hình: 19
 9. b) Gửi ảnh chụp màn hình: 19
 10. c) Mở kết nối: 20
 11. d) Share màn hình và quyền điều khiển: 21
 12. e) Xác định khoảng thời gian gửi hình bằng timer và tính time out khi mất kết nối: 22
 13. f) Dừng kết nối 22
 14. g) Xử lý click và keys nhận được. 23
 15. Chat: 24
 16. a) Nhận tin nhắn.. 24
 17. b) Gửi tin nhắn.. 25
 18. Các tính năng khác: 26
 19. a) Multilanguage. 26
 20. b) Update. 27
 21. c) Ghi log. 28
 22. d) Ràng buộc các ô textbox nhập số, dấu.. 29
 23. KHÁC.. 30

1.Thuận lợi và khó khăn.. 30

 1. Phân công công việc. 30
 2. Hướng phát triển.. 30
 3. Tài liệu tham khảo. 30

Một số source code đồ án bạn có thể tham khảo thêm:

Chia sẻ báo cáo và code đề tài quản lý bán sách c# wpf

Đề tài phần mềm quản lý người tìm viêc c# full source code và báo cáo

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Chia sẻ phần mềm điều khiển máy tính từ xa ULTRAVIEW c# full báo cáo”