Đề tài phần mềm quản lý người tìm viêc c# full source code và báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Đề tài phần mềm quản lý người tìm viêc c# full source code và báo cáo. Đây là source code đồ án hay cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp. Code đã test và chạy rất tốt

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số hình ảnh phần mềm quản lý người tìm việc c#:

Đề tài phần mềm quản lý người tìm viêc c# full source code và báo cáo

Đề tài phần mềm quản lý người tìm viêc c# full source code và báo cáo

Đề tài phần mềm quản lý người tìm viêc c# full source code và báo cáo

Đề tài phần mềm quản lý người tìm viêc c# full source code và báo cáo

Đề tài phần mềm quản lý người tìm viêc c# full source code và báo cáo

Đề tài phần mềm quản lý người tìm viêc c# full source code và báo cáo

Đề tài phần mềm quản lý người tìm viêc c# full source code và báo cáo

Đề tài phần mềm quản lý người tìm viêc c# full source code và báo cáo

Phần mềm quản lý người tìm viêc c# có nội dung báo cáo như sau:

Mục Lục

Mở Đầu. 4

Chương 1: Khảo sát bài toán và phân tích yêu cầu. 5

1.1    Khảo sát yêu cầu: 5

1.2. Phân Tích Yêu Cầu: 6

1.2.1.Giao Diện: 6

1.2.2. Dữ Liệu: 6

Chương 2: Thiết kế hệ thống (Thiết kế cấu trúc, giao diện, CSDL) 8

2.1. Thiết Kế Cấu Trúc. 8

2.2. Thiết Kế Giao Diện. 9

2.2.1.Giao diện Quản Lý Người Tìm Việc. 9

2.2.2. Giao diện Quản Lý Tuyển Dụng. 15

2.2.3. Giao diện Tìm Kiếm.. 19

2.2.4. Thêm Xóa Tài Khoản (Chỉ hiển thị khi quyền truy cập là ADMIN) 22

2.3. Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu. 22

Chương 3: Chương trình và các kết quả đạt được. 24

3.1.Quản Lý Người Tìm Việc. 32

3.1.1. Graphics User Interface. 32

3.1.1.1.Thêm người tìm việc. 32

3.1.1.2. Duyệt Tin Mới 33

3.1.1.3.Quản Lý Tin Đã Duyệt 34

3.1.2. Business Logic Layer. 35

3.1.3.Data Access Layer. 36

3.2.Quản Lý Tuyển Dụng. 36

3.2.1. Graphics User Interface. 36

3.2.1.1.Thêm tin tuyển dụng. 36

3.2.1.2. Duyệt Tin Mới 37

3.2.1.3.Quản Lý Tin Đã Duyệt 38

3.2.2. Business Logic Layer. 39

3.2.3.Data Access Layer. 39

3.3.Thêm, Xóa Tài Khoản. 40

3.3.1. Graphics User Interface. 40

3.3.2. Business Logic Layer. 41

3.3.3.Data Access Layer. 41

3.4.Tìm Kiếm.. 42

3.4.1. Graphics User Interface. 42

3.4.2. Business Logic Layer. 43

3.4.3.Data Access Layer. 44

Kết Luận. 45

Một số source code đồ án bạn có thể tham khảo thêm :

Share source code quản lý bán hàng c# đầy đủ code data mysql

Báo cáo kèm source code quản lý nhân sự ASP.NET MVC

 

 

 

1 review for Đề tài phần mềm quản lý người tìm viêc c# full source code và báo cáo

  1. 5 trên 5

    :

    Cám hay cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp

Thêm đánh giá