Chia sẻ đề tài quản lý thư viện trường đại học vb.net full code và báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Đề tài quản lý thư viện trường đại học vb.net full code và báo cáo. Đây là source code đề tài môn lập trình quản lý nâng cao hay cho các bạn tham khảo. Có một sô chức năng nghiệp vụ sau quản lý sách, báo cáo thống kê, có xuất excel….

 

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số hình ảnh quản lý thư viện trường đại học vb.net :

Chia sẻ đề tài quản lý thư viện trường đại học vb.net full code và báo cáo

Chia sẻ đề tài quản lý thư viện trường đại học vb.net full code và báo cáo

Chia sẻ đề tài quản lý thư viện trường đại học vb.net full code và báo cáo

Chia sẻ đề tài quản lý thư viện trường đại học vb.net full code và báo cáo

Chia sẻ đề tài quản lý thư viện trường đại học vb.net full code và báo cáo

Chia sẻ đề tài quản lý thư viện trường đại học vb.net full code và báo cáo

Đề tài quản lý thư viện trường đại học vb.net có nội dung báo cáo như sau:

Phần 1 : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VB.NET. 4

1.1 Ngôn nghữ lập trình Visual Basic.NET. 4

Phần 2 : THÔNG TIN VỀ ĐỀ TÀI 5

2.1. Tên đề tài 5

2.2. Nhóm sinh viên thực hiện. 5

2.3. Công cụ. 5

2.4. Cơ sở của đề tài 5

Phần 3 : PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG.. 6

3.1. Sơ đồ chức năng tổng quát 6

Phần 4 : THIẾT KẾ GIAO DIỆN.. 7

4.1. Form Đăng nhập. 7

4.2. Form Main (Form chính) 8

4.3. Form QL Sách. 9

4.4. Form Thể Loại 9

4.5. Form Tác Giả. 10

4.6. Form Ngôn Ngữ.. 10

4.7. Form Nhà Xuất Bản. 11

4.8. Form Nhân Viên. 11

4.9. Form Sinh Viên. 12

4.10. Form Quản Lý Mượn. 12

4.10. Tab Mượn Sách (Tạo thủ tục mượn sách) 13

4.11. Form Quản lý Trả Sách. 14

4.12. Tab Thống Kê. 15

Chức năng bổ sung. 15

Tổng kết 15

Một số source code vb.net gần giống bạn có thể tham khảo thêm:

Source code quản lý nhà sách VB.NET full database và báo cáo (ĐATN)

Tải source code phần mềm quản lý kho VB.NET có báo cáo kèm theo

 

 

 

 

1 review for Chia sẻ đề tài quản lý thư viện trường đại học vb.net full code và báo cáo

  1. 5 trên 5

    :

    Chia sẻ đề tài quản lý thư viện trường đại học vb.net

Thêm đánh giá