Tải source code phần mềm quản lý kho VB.NET có báo cáo kèm theo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Tải source code phần mềm quản lý kho VB.NET có báo cáo kèm theo. Đây là đồ án hay cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình VB.NET.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Tải source code phần mềm quản lý kho VB.NET có báo cáo kèm theo

Tải source code phần mềm quản lý kho VB.NET có báo cáo kèm theo

source code phần mềm quản lý kho VB.NET có những chức năng sau:

1.Chức năng cập nhật

—Cập nhật phiếu xuất kho: Quản lý quá trình xuất hàng trong kho

—Cập nhật phiếu nhập kho: Quản lý quá trình nhập hàng trong kho

—Cập nhật thông tin sản phẩm: Quản lý thông tin sản phẩm

—Cập nhật nhà cung cấp: Quản lý thông tin nhà cung cấp

—Cập nhật khách hàng: Quản lý thông tin khách hàng

Chức năng thông tin

—Thông tin phiếu xuất: Quản lý các phiếu xuất kho

—Thông tin phiếu nhập: Quản lý các phiếu nhập kho

—Thông tin sản phẩm: Quản lý số lượng sản phẩm trong kho

  1. Chức năng báo cáo

—Báo cáo số lượng tồn: Trích xuất báo cáo số lượng tồn gửi cho kế toán

—Báo cáo thông tin phiếu xuất: Trích xuất báo cáo cho kế toán

—Báo cáo thông tin phiếu nhập: Trích xuất báo cáo cho kế toán

.  Chức năng tìm kiếm

—Tìm kiếm theo số phiếu: Dựa vào thông tin trong phiếu để tìm kiếm

—Tìm kiếm theo sản phẩm: Dựa vào thông tin sản phẩm để tìm kiếm

  1. Chức năng hệ thống

—- Cập nhật user: Quản lý các tài khoản truy cập vào phần mềm

—- Backup: Lưu cơ sở dữ liệu phần mềm

—- Restore: Phục hồi lại cơ sở dữ liệu phần mềm

1 review for Tải source code phần mềm quản lý kho VB.NET có báo cáo kèm theo

  1. 5 trên 5

    :

    Tải source code phần mềm quản lý kho VB.NET

Thêm đánh giá