Báo cáo và source code phần mềm quản lý cửa hàng c# data mysql

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Source code phần mềm quản lý cửa hàng c# data mysql có báo cáo kèm theo. Với nhiều chức năng nghiệp vụ của một phần mềm quản lý cửa hàng rất tốt cho các bạn đang học lập trình c# tham khảo làm đồ án tốt nghiệp.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số hình ảnh source code phần mềm quản lý cửa hàng c#:

Báo cáo và source code phần mềm quản lý cửa hàng c# data mysql

Báo cáo và source code phần mềm quản lý cửa hàng c# data mysql

Báo cáo và source code phần mềm quản lý cửa hàng c# data mysql

Báo cáo và source code phần mềm quản lý cửa hàng c# data mysql

Báo cáo và source code phần mềm quản lý cửa hàng c# data mysql

Báo cáo và source code phần mềm quản lý cửa hàng c# data mysql

Báo cáo và source code phần mềm quản lý cửa hàng c# data mysql

Báo cáo và source code phần mềm quản lý cửa hàng c# data mysql

Source code phần mềm quản lý cửa hàng c# có những chức năng sau:

1. Đăng nhập

Chức năng này cho phép nhân viên và quản lí đăng nhập vào hệ thống để sử dụng những chức năng tương ứng với quyền của mình. Khi không đăng nhập thì sẽ  không sử dụng được các chức năng của phần mềm.

1.1.2. Đổi mật khẩu

Cho phép nhân viên và quản lí đổi mật khẩu đăng nhập.

1.1.3. Quản lí người dùng

Cho phép người quản lí quản lí thông tin của nhân viên bao gồm việc thêm, xóa, sửa nhân viên.

1.1.4. Quản lí khách hàng

Cho phép người quản lí quản lí thông tin của khách hàng bao gồm việc thêm, xóa, sửa khách hàng.

1.1.5. Quản lí điện thoại

Cho phép người quản lí quản lí thông tin của điện thoại bao gồm việc thêm, xóa, sửa điện thoại.

1.1.6. Quản lí loại điện thoại

Cho phép người quản lí quản lí thông tin của loại điện thoại bao gồm việc thêm, xóa, sửa loại điện thoại.

1.1.7. Quản lí hãng điện thoại

Cho phép người quản lí quản lí thông tin của hãng điện thoại bao gồm việc thêm, xóa, sửa hãng điện thoại.

1.1.8. Quản lí hóa đơn

Cho phép người quản lí quản lí thông tin của hóa đơn và chi tiết hóa đơn mà khách hàng mua bao gồm việc xóa hóa đơn khi cần thiết.

1.1.9. Bán điện thoại

Cho phép nhân viên bán điện thoại cho khách hàng.

1.1.10. Đăng kí khách hàng

Cho phép nhân viên đăng kí thông tin cho khách hàng.

1.1.11. Báo cáo tồn kho

Cho phép quản lí xuất báo cáo tồn kho của điện thoại ngoài ra còn có thể lọc báo cáo theo hãng điện thoại và loại điện thoại.

Một số source code gần giống các bạn có thể tham khảo thêm ở đây:

Tải code phần mềm quản lý cửa hàng xe máy c# có hướng dẫn

Báo cáo và source code phần mềm quản lý cửa hàng c# cực hay

 

1 review for Báo cáo và source code phần mềm quản lý cửa hàng c# data mysql

  1. 5 trên 5

    :

    Code hay cho bạn sinh viên tham khảo làm đồ án

Thêm đánh giá