Tải code phần mềm quản lý cửa hàng xe máy c# có hướng dẫn

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Tải code phần mềm quản lý cửa hàng xe máy c# có hướng dẫn. Đây là code khá hoàn chỉnh với nhiều chức năng rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Tải code phần mềm quản lý cửa hàng xe máy c# có hướng dẫn

Tải code phần mềm quản lý cửa hàng xe máy c# có hướng dẫn

Tải code phần mềm quản lý cửa hàng xe máy c# có hướng dẫn

Tải code phần mềm quản lý cửa hàng xe máy c# có hướng dẫn

Code phần mềm quản lý cửa hàng xe máy c# có nhưng chức năng sau:

1. Quản lý tài khoản đăng nhập
– Sau khi đăng nhập vào hệ thống, chọn QUẢN LÝ, chọn Tài khoản đăng nhập. Trong chức năng này, người dùng có thể thực hiện Thêm, Sửa, Xóa, Lưu, Hủy, Tìm kiếm tài khoản của nhân viên có trong cửa hàng.

2. Hướng dẫn thay đổi mật khẩu đăng nhập

3. Chức năng quản lý khách hàng
– Sau khi đăng nhập vào hệ thống, chọn QUẢN LÝ, chọn Khách hàng.Trong chức năng này, người dùng có thể thực hiện Thêm, Sửa, Xóa, Lưu, Hủy, Tìm kiếm thông tin của khách hàng .

4. Chức năng quản lý nhân viên
– Sau khi đăng nhập vào hệ thống, chọn QUẢN LÝ, chọn Nhân viên.Trong chức năng này, người dùng có thể thực hiện Thêm, Sửa, Xóa, Lưu, Hủy, Tìm kiếm thông tin của nhân viên.

5. Chức năng quản lý nhà cung cấp
– Sau khi đăng nhập vào hệ thống, chọn QUẢN LÝ, chọn Nhà cung cấp.Trong chức năng này, người dùng có thể thực hiện Thêm, Sửa, Xóa, Lưu, Hủy,Tìm kiếm thông tin của nhà cung cấp.

6. Chức năng quản lý xe máy
– Sau khi đăng nhập vào hệ thống, chọn QUẢN LÝ, chọn Xe máy. Trong chức năng này, người dùng có thể thực hiện Thêm, Sửa, Xóa, Lưu, Hủy, Tìm kiếm thông tin của xe máy.

7. Chức năng quản lý phụ tùng

8. Chức năng quản lý bảo hành xe máy

9. Chức năng quản lý nhập xe máy

10. Chức năng quản lý nhập phụ tùng

11. Chức năng quản lý bán xe máy

12. Chức năng danh sách nhân viên
– Sau khi đăng nhập vào hệ thống, chọn NHÂN VIÊN trong DANH MỤC ở thanh Navbar dọc của phần mềm. Ở đây người dùng có thể xem toàn bộ nhân viên của cửa hàng.

13. báo cáo thống kê

+ Thống kê phụ tùng, xe máy nhập theo năm.
+ Thống kê phụ tùng, xe máy bán theo năm.
+ Thống kê phụ tùng, xe máy nhập theo khoảng thời gian.
+ Thống kê phụ tùng, xe máy bán theo khoảng thời gian.

 

1 review for Tải code phần mềm quản lý cửa hàng xe máy c# có hướng dẫn

  1. 5 trên 5

    :

    code hay

Thêm đánh giá