Báo cáo và source code chương trình quản lý khách hàng c# full data

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Source code chương trình quản lý khách hàng c# full data có báo cáo cho các bạn tham khảo. Đây là đồ án môn công nghệ phần mềm sử dụng ngôn ngữ lập trình c#. Code đã test và chạy rất tốt.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Báo cáo và source code chương trình quản lý khách hàng c# full data

Báo cáo và source code chương trình quản lý khách hàng c# full data

Báo cáo và source code chương trình quản lý khách hàng c# full data

Báo cáo và source code chương trình quản lý khách hàng c# full data

Báo cáo và source code chương trình quản lý khách hàng c# full data

Báo cáo và source code chương trình quản lý khách hàng c# full data

Source code chương trình quản lý khách hàng c# có những chức năng sau:

 • Hệ thống có chức năng tìm kiếm bao gồm: Tìm kiếm khách hàng, tìm kiếm lịch sử giao dịch, tìm kiếm thông tin dịch vụ sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng thiết bị.
 • Báo cáo-thống kê: Hàng tháng nhà quản lý có nhiệm vụ thống kê tình hình dịch vụ khách hàng trong tháng, tổng hợp lịch sử giao dịch của nhân viên, thống kê lượng khách hàng mới trong tháng.
 • Ban giám đốc: Xem báo cáo lịch sử làm việc nhân viên, xem báo cáo tình hình giao dịch trong tháng.
 • Dữ liệu đầu vào: Qua mô tả bài toán như trên thì hệ thống được xây dựng với dữ liệu đầu vào bao gồm có:
 • Thông tin khách hàng: Tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email.
 • Thông tin nhân viên: Tên nhân viên, chức vụ, địa chỉ, số điện thoại, email.
 • Thông tin phiếu yêu cầu: Tên khách hàng, thời gian yêu cầu, chi tiết yêu cầu của khách hàng.
 • Dữ liệu đầu ra của hệ thống:
 • Thông tin phiếu hẹn: Tên khách hàng, yêu cầu khách hàng, phương án giải quyết yêu cầu, độ ưu tiên của yêu cầu, tình trạng xử lý, thời gian hẹn khách hàng.
 • Báo cáo thống kê: Danh sách khách hàng mới, lịch sử làm việc của nhân viên, thông tin các giao dịch phát sinh với khách hàng.
 • Quan hệ giữa dữ liệu đầu ra và các chức năng của hệ thống: Với mỗi dữ liệu đầu ra tương ứng với chức năng của hệ thống như sau:
 • Thứ nhất, đầu ra của chức năng quản lý dịch vụ khách hàng là phiếu hẹn và lịch hẹn khách hàng.
 • Thứ hai, các dữ liệu đầu ra như danh sách khách hàng mới, lịch sử làm việc của nhân viên, thông tin giao dịch phát sinh với khách hàng tương ứng với chức năng báo cáo thống kê của hệ thống.

Một số source code gần giống các bạn có thể tham khảo:

Tải code phần mềm quản lý khách hàng c# wpf có báo cáo

Source code đề tài quản lý bán hàng c# full code và báo cáo

1 review for Báo cáo và source code chương trình quản lý khách hàng c# full data

 1. 5 trên 5

  :

  Báo cáo và source code chương trình quản lý khách hàng c# full data

Thêm đánh giá