Tải code phần mềm quản lý khách hàng c# – wpf có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Tải code phần mềm quản lý bán hàng c# – wpf có báo cáo. Với nhiều tính năng hay, code hoàn thiện rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình c#.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Tải code phần mềm quản lý khách hàng c# - wpf có báo cáo

Tải code phần mềm quản lý khách hàng c# – wpf có báo cáo

Tải code phần mềm quản lý khách hàng c# - wpf có báo cáo

Tải code phần mềm quản lý khách hàng c# – wpf có báo cáo

 

code phần mềm quản lý khách hàng c# – wpf có nội dung sau:

MỞ ĐẦU.. 1

  1. Lý do chọn đề tài: 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu: 1
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 1
  4. Phương pháp nghiên cứu: 1
  5. Cấu trúc báo cáo: 2

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN.. 3

CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT. 4

2.1      Tổng quan về WPF. 4

2.1.1      Khái niệm.. 4

2.1.2      Nền tảng thống nhất để xây dựng giao diện người dùng. 4

2.1.3      Khả năng làm việc chung giữa người thiết kế giao diện và lập trình viên. 6

2.1.4      Công nghệ chung cho giao diện trên Windows và trên trình duyệt Web. 8

2.1.5      Điểm nổi bậc. 10

2.2      Mô hình MVVM với WPF. 11

2.2.1      Tổng quan. 11

2.2.2      Cấu trúc và nguyên lí hoạt động. 11

2.2.3      Ưu điểm và khuyết điểm của MVVM… 12

2.3      Tổng quan về Entity Framework. 12

2.3.1      Tổng quan. 12

2.3.2      Lịch sử. 13

2.3.3      Kiến trúc. 14

2.3.4      Các tình huống sử dụng Entity Framework. 16

CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ.. 18

3.1      Mô tả đề tài 18

3.2      Yêu cầu. 18

3.3      Mô hình dữ liệu. 19

3.4      Mô hình xử lí 20

3.5      Giao diện. 25

3.5.1      Thiết kế màn hình đăng nhập. 25

3.5.2      Thiết kế giao diện chính. 26

3.5.3      Thiết kế màn hình nhập dữ liệu. 26

3.6      Kết quả thử nghiệm.. 26

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.. 27

4.1      Kết luận. 27

4.1.1      Kết quả đạt được. 27

4.1.2      Hạn chế. 27

4.2 Hướng phát triển. 27

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO   28

1 review for Tải code phần mềm quản lý khách hàng c# – wpf có báo cáo

  1. 5 trên 5

    :

    Tuyệt với

Thêm đánh giá