Báo cáo môn công nghệ phần mềm quản lý thư viện c# kết nối sql

Đây là báo cáo môn công nghệ phần mềm hay cho các bạn tham khảo. Trong báo cáo có đầy đủ code và file báo cáo.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Phần mềm quản lý thư viện c# có những chức năng chính như sau:

Quản lý thông tin độc giả:

  • Thư viện cần quản lý thông tin độc giả bao gồm Họ tên, Loại đọc giả, Email, Ngày sinh, Địa chỉ, Số sách đang mượn, Tiền nợ,…
  • Tìm kiếm độc giả.

Quản lý sách:

  • Thông tin cần quản lý của một quyển sách bao gồm: Tên Sách, Thể loại, Tác giả, Nhà Xuất Bản, Ngày nhập, Năm xuất bản, Giá trị, Tình trạng,…
  • Tìm kiếm sách.

Quản lý việc mượn trả sách của độc giả:

  • Mỗi lượt mượn sách độc giả chỉ được mượn một số sách nhất định.
  • Số sách được mượn mỗi lượt có thể thay đổi ở những thời điểm khác nhau.
  • Độc giả chỉ có thể tiếp tục mượn sách khi đã trả hết sách và tiền phạt (nếu có) của lần mượn trước.
  • Việc mượn trả sách được quản lý bằng Phiếu mượn và Phiếu trả.
  • Nếu độc giả trả trễ hoặc làm mất, hư hỏng sách thì thủ thư sẽ xuất Phiếu phạt.

Một số hình ảnh file báo cáo và phần mềm:

Báo cáo môn công nghệ phần mềm quản lý thư viện c# kết nối sql

Báo cáo môn công nghệ phần mềm quản lý thư viện c# kết nối sql

Báo cáo môn công nghệ phần mềm quản lý thư viện c# kết nối sql

Báo cáo môn công nghệ phần mềm quản lý thư viện c# kết nối sql

Báo cáo môn công nghệ phần mềm quản lý thư viện c# kết nối sql

Báo cáo môn công nghệ phần mềm quản lý thư viện c# kết nối sql

Báo cáo môn công nghệ phần mềm quản lý thư viện c# kết nối sql

Báo cáo môn công nghệ phần mềm quản lý thư viện c# kết nối sql

Báo cáo môn công nghệ phần mềm quản lý thư viện c# kết nối sql

Báo cáo môn công nghệ phần mềm quản lý thư viện c# kết nối sql

Một số source code c# khác bạn có thể tham khảo thêm:

share code đề tài phần mềm quản lý thư viện c# môn công nghệ phần mềm

Đề tài xây dựng phần mềm quản lý thư viện trường đại học code c# có báo cáo

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Báo cáo môn công nghệ phần mềm quản lý thư viện c# kết nối sql”