Báo cáo kèm code quản lý hiệu sách c# full chức năng

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp thì đây là code quản lý hiệu sách c# sql rất hay cho các bạn tham khảo làm sử dụng ngôn ngữ lập trình c#. Trong đồ án có đầy đủ code và file báo cáo.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Đây là đồ án tốt nghiệp quản lý hiệu sách viết bằng c# với rất nhiều chức năng hay cho các bạn tham khảo làm đồ án . Dưới đây là một số chưc năng chính bạn có thể tham khảo:

1  Chức năng đăng nhập.

2  Chức năng quán lý sách.

3  Chức năng thêm sách.

4  Chức năng cập nhật sách.

5  Chức năng quán lý nhân viên.

6  Chức năng thêm nhân viên.

7  Chức năng cập nhật nhân viên.

8  Chức năng quán lý tác giả.

9  Chức năng quán lý thể loại sách.

10  Chức năng quán lý nhà xuất bản.

11  Chức năng quán lý phiếu nhập.

12  Chức năng lập phiếu nhập sách.

13  Chức năng quán lý  hóa đơn bán sách.

14  Chức năng  lập hóa đơn.

15  Chức năng tìm kiếm..

16  Chức năng báo cáo nhập kho.

17  Chức năng bảo cáo doanh thu.

18  Chức năng thống kê tồn kho.

19  Chức năng tạo biểu đồ.

20  Chức năng đổi mật khẩu.

21  Chức năng giới thiệu

Một số hình ảnh đồ án:

Báo cáo kèm code quản lý hiệu sách c# full chức năng

Báo cáo kèm code quản lý hiệu sách c# full chức năng

Báo cáo kèm code quản lý hiệu sách c# full chức năng

Báo cáo kèm code quản lý hiệu sách c# full chức năng

Báo cáo kèm code quản lý hiệu sách c# full chức năng

Báo cáo kèm code quản lý hiệu sách c# full chức năng

Báo cáo kèm code quản lý hiệu sách c# full chức năng

Báo cáo kèm code quản lý hiệu sách c# full chức năng

Báo cáo kèm code quản lý hiệu sách c# full chức năng

Báo cáo kèm code quản lý hiệu sách c# full chức năng

Một số source code c# khác bạn có thể tham khảo:

Đồ án môn lập trình windows phần mềm quản lý thư viện c# có báo cáo

Luận văn tốt nghiệp phần mềm quản lý thư viện c# sql có báo cáo

1 review for Báo cáo kèm code quản lý hiệu sách c# full chức năng

  1. 5 trên 5

    :

    Báo cáo kèm code quản lý hiệu sách c#

Thêm đánh giá