Đồ án môn lập trình windows phần mềm quản lý thư viện c# có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Tải Đồ án môn lập trình windows phần mềm quản lý thư viện c# với nhiều chức năng hay cho các bạn tham khảo. Trong đồ án có đầy đủ code và file báo cáo cho các bạn tham khảo.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Phần mềm quản lý thư viện sách có những chức năng chính sau:

  • Quản lý sách:

Quản lý sách nhập vào thư viện: Sách nhập phải có mã sách, tên sách, số lượng, và phải đúng chính xác và không được trùng lặp

Việc quản lý sách này phải được in báo cáo định kỳ

  • Quản lý sách cho mượn:

Ghi nhận ngày tháng mượn và trả sách

Tính ngày mượn để in ra báo cáo độc giả chưa trả sách

  • Quản lý danh mục:

Cập nhập danh mục Sách

Cập nhập danh mục Loại sách

Cập nhập danh mục tác giả

Cập nhạt danh mục độc giả

Xem danh sách các danh mục

  • Thống kê chi tiêt:

Thống kê các cuốn sách có trong thư viện

Thống kê độc giả còn thiếu sách

Thống kê độc giả đã trả sách

In báo cáo thống kê

Một số hình ảnh phần mềm:

Đồ án môn lập trình windows phần mềm quản lý thư viện c# có báo cáo

Đồ án môn lập trình windows phần mềm quản lý thư viện c# có báo cáo

Đồ án môn lập trình windows phần mềm quản lý thư viện c# có báo cáo

Đồ án môn lập trình windows phần mềm quản lý thư viện c# có báo cáo

Đồ án môn lập trình windows phần mềm quản lý thư viện c# có báo cáo

Đồ án môn lập trình windows phần mềm quản lý thư viện c# có báo cáo

Đồ án môn lập trình windows phần mềm quản lý thư viện c# có báo cáo

Đồ án môn lập trình windows phần mềm quản lý thư viện c# có báo cáo

Đồ án môn lập trình windows phần mềm quản lý thư viện c# có báo cáo

Đồ án môn lập trình windows phần mềm quản lý thư viện c# có báo cáo

Một số source code c# bạn tham khảo thêm:

Báo cáo kèm source code đồ án quản lý bán hàng viết bằng c#

1 review for Đồ án môn lập trình windows phần mềm quản lý thư viện c# có báo cáo

  1. 5 trên 5

    :

    Đồ án môn lập trình windows

Thêm đánh giá