Báo cáo kèm code bán hàng viết bằng c#

Tải code bán hàng viết bằng c# kết nối sql với nhiều chức năng hay. Trong code có đầy đủ file báo cáo và sql .

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Với các bạn đang học môn lập trình c# thì đây là code bán hàng hay cho các bạn tham khảo làm đô án với nhiều chức năng như quản lý nhân viên, quản lý bán hàng, quản lý nhập hàng, quản lý phiếu nhập hàng, quản lý sản phẩm …

Đồ án này có nội dung báo cáo như sau:

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CHO CÁC THÀNH VIÊN.. 3

PHẦN 1. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU.. 4

  1. Mô tả nội dung khảo sát 4
  2. Xác định yêu cầu. 4
  3. Vẽ mô hình nghiệp vụ. 6
  4. Khảo sát phỏng vấn. 6
  5. Kế hoạch phỏng vấn. 8
  6. Trình bày các biểu mẫu. 20
  7. Giới thiệu các công cụ, công nghệ sẽ sử dụng. 20

PHẦN 2. PHÂN TÍCH VÀ ĐẶC TẢ YÊU CẦU.. 20

PHẦN 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG.. 22

  1. Mô hình hóa chức năng: 22
  2. Thiết kế sơ đồ lớp: 24

PHẦN 4. CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ.. 26

PHẦN 5: KẾT LUẬN.. 30

PHẦN 6: TÀI LIỆU THAM KHẢO   30

Mộ số hình ảnh đồ án:

Báo cáo kèm code bán hàng viết bằng c#

Báo cáo kèm code bán hàng viết bằng c#

Báo cáo kèm code bán hàng viết bằng c#

Báo cáo kèm code bán hàng viết bằng c#

Báo cáo kèm code bán hàng viết bằng c#

Báo cáo kèm code bán hàng viết bằng c#

Báo cáo kèm code bán hàng viết bằng c#

Báo cáo kèm code bán hàng viết bằng c#

Một số source code c# khác bạn có thể tham khảo:

Tải miễn phí source code quản lý bán hàng c# full chức năng cho bạn tham khảo

Source code đề tài phần mềm quản lý bán hàng c# kèm báo cáo

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Báo cáo kèm code bán hàng viết bằng c#”