Báo cáo đề tài hệ thống quản lý phòng mạnh tư c#

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Báo cáo đề tài hệ thống quản lý phòng mạnh tư c# kết nối sql . Trong code có đầy đủ file báo cáo và code.  Rất phù hợp cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình c#

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Hệ thống quản lý phòng mạnh tư c# có những chức năng chính như sau các bạn có thể tham khảo thêm để làm báo cáo.

Chức năng Mô tả
Đăng nhập vào phần mềm Nhập tên đăng nhập và mật khẩu, kiểm tra có tồn tại không, nếu có thì được sử dụng, nếu không thì tiến hành đăng nhập lại.
Thêm thông tin người dùng Nhập thông tin người dùng và lưu lại thông tin vào cơ sở dữ liệu
Sửa thông tin người dùng Nhập thông tin người dùng và update lại cơ sở dữ liệu
Xóa thông tin người dùng Nhập thông tin người dùng và thay đổi trạng thái và lưu lại vào cơ sở dữ liệu.
Thêm thông tin bệnh nhân Nhập vào thông tin bệnh nhân kiểm tra xem thông tin bệnh nhân có trùng không, nếu trùng thì xuất mã bệnh nhân, không trùng thì lưu lại thông tin của bệnh nhân.
Sửa thông tin bệnh nhân Nhập vào thông tin bệnh nhân nếu có tồn tại thì tiến hành update dữ liệu và lưu lại thông tin, nếu không thì thông báo sửa không thành công.
Xóa thông tin bệnh nhân Nhập mã bệnh nhân, kiểm tra có tồn tại không, nếu tồn tại thì thay đổi trạng thái và lưu lại thông tin, nếu không thì thông báo xóa không thành công.
Lập phiếu khám bệnh Nhập mã bệnh nhân, kiểm tra có tồn tại không, nếu có thì lập phiếu khám bệnh và lưu lại, nếu không thì không lập phiếu khám.
Sửa phiếu khám bệnh Nhập thông tin phiếu khám, nếu tồn tại thì cập nhật dữ liệu và lưu lại thông tin phiếu khám, nếu không thì thông báo lỗi.
Xóa phiếu khám bệnh Nhập thông tin phiếu khám, kiểm tra có tồn tại không, nếu có thì thay đổi trang thái và lưu lại dữ liệu, nếu không thì thông báo xóa không thành công.
Tìm kiếm lịch sử khám bệnh Nhập thông tin bệnh nhân, kiểm tra nếu trùng thì xuất ra mã phiếu khám theo ngày khám giảm dần, nếu không thì quay lại nhập lại không tin bệnh nhân.
Xem chi tiết phiếu khám Nhập mã phiếu khám, kiểm tra và lấy ra thông tin phiếu khám.
Ghi kết quả và thêm chi tiết toa thuốc Nhập thông tin phiếu khám và lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu
Sửa chi tiết toa thuốc Nhập thông tin cần sửa và tiến hành update cơ sở dữ liệu.
Xóa chi tiết toa thuốc Nhập thông tin cần xóa và thay đổi trạng thái và lưu lại vào cơ sở dữ liệu.
Thêm hóa đơn Nhập thông tin của phiếu khám, nếu tồn tại thì lưu thông tin vào hóa đơn, nếu không thì quay lại nhập thông tin của phiếu khám.
Xóa hóa đơn Nhập thông tin hóa đơn, nếu tồn tại thì thay đổi trạng thái và lưu lại, nếu không thì thông báo xóa không thành công.
Lập báo cáo (tháng) Nhập vào ngày, tháng, nếu trùng thì xuất ra thông tin báo cáo, nếu không thì quay lại nhập ngày tháng.
Thay đổi quy định thuốc Thêm thông tin thuốc vào cơ sở dữ liệu, sửa, xóa thông tin thuốc có trong cơ sở dữ liệu.

Một số hình ảnh đề tài:

Báo cáo đề tài hệ thống quản lý phòng mạnh tư c#

Báo cáo đề tài hệ thống quản lý phòng mạnh tư c#

Báo cáo đề tài hệ thống quản lý phòng mạnh tư c#

Báo cáo đề tài hệ thống quản lý phòng mạnh tư c#

Báo cáo đề tài hệ thống quản lý phòng mạnh tư c#

Báo cáo đề tài hệ thống quản lý phòng mạnh tư c#

Báo cáo đề tài hệ thống quản lý phòng mạnh tư c#

Báo cáo đề tài hệ thống quản lý phòng mạnh tư c#

Báo cáo đề tài hệ thống quản lý phòng mạnh tư c#

Báo cáo đề tài hệ thống quản lý phòng mạnh tư c#

Báo cáo đề tài hệ thống quản lý phòng mạnh tư c#

Báo cáo đề tài hệ thống quản lý phòng mạnh tư c#

Một số source code c# gần giống bạn có thể tham khảo thêm ở đây:

Chia sẻ code code đề tài quản lý phòng mạch c# có báo cáo

Tải source code quản lý phòng mạch c# full báo cáo

1 review for Báo cáo đề tài hệ thống quản lý phòng mạnh tư c#

  1. 5 trên 5

    :

    Code hay cho các bạn tham khảo

Thêm đánh giá