Chia sẻ code code đề tài quản lý phòng mạch c# có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Chia sẻ code code đề tài quản lý phòng mạch c# có báo cáo với nhiều chức năng hay như báo cáo thống kê, quản lý bệnh nhân, lập hóa đơn … Các bạn tải code về tham khảo nhé

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số hình ảnh quản lý phòng mạch c#:

Chia sẻ code code đề tài quản lý phòng mạch c# có báo cáo

Chia sẻ code code đề tài quản lý phòng mạch c# có báo cáo

Chia sẻ code code đề tài quản lý phòng mạch c# có báo cáo

Chia sẻ code code đề tài quản lý phòng mạch c# có báo cáo

Chia sẻ code code đề tài quản lý phòng mạch c# có báo cáo

Chia sẻ code code đề tài quản lý phòng mạch c# có báo cáo

Chia sẻ code code đề tài quản lý phòng mạch c# có báo cáo

Chia sẻ code code đề tài quản lý phòng mạch c# có báo cáo

Chia sẻ code code đề tài quản lý phòng mạch c# có báo cáo

Chia sẻ code code đề tài quản lý phòng mạch c# có báo cáo

Code code đề tài quản lý phòng mạch c# có nội dung báo cáo như sau:

 1. Chương 1: Hiện Trạng. 7

1.1.       Hiện trạng tổ chức: 7

1.2.       Hiện trạng nghiệp vụ:. 9

1.2.1.        Quy trình khám chữa bệnh. 9

1.2.2.        Quy trình quản lí nhân viên. 10

1.2.3.        Quy trình quản lí lương nhân viên. 11

1.2.4.        Quy trình quản lí cơ sở vật chất. 12

1.2.5.        Quản lí thu chi 13

1.2.6.        Quản lí quy trình quảng cáo phòng mạch tư.. 14

1.3.       Hiện trạng tin học (phần cứng, phần mềm, con người). 14

 • Phần mềm.. 14
 • Phần cứng. 14

1.4.       Phân loại các nghiệp vụ có thể tin học hóa hoặc thủ công:. 15

1.4.1.        Quy trình quản lý khám chữa bệnh. 15

1.4.2.        Quy trình quản lí nhân viên. 16

1.4.3.        Quy trình quản lí tiền lương nhân viên. 17

1.4.4.        Quy trình quản lí cơ sở vật chất. 18

1.4.5.        Quản lí thu chi 18

1.4.6.        Quy trình quản lí quảng cáo. 19

 1. CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH.. 20

2.1.       Lược đồ phân rã chức năng (FDD) quản lý khám bệnh:. 20

2.2.       Đặc tả và Mô hình hóa nghiệp vụ (DFD Model):. 24

2.2.1.        Quản lí tài khoản:. 24

2.2.2.        Thêm thông tin bệnh nhân:. 30

2.2.3.        Lập phiếu khám bệnh:. 34

2.2.4.        Kiểm tra hồ sơ bệnh án:. 39

2.2.5.        Chuẩn đoán ghi toa thuốc:. 42

2.2.6.        Thu viện phí:. 48

2.2.7.        Báo cáo:. 51

2.2.8.        Thay đổi qui định:. 52

2.3.       Mô hình hóa dữ liệu (ERD Model):. 58

III.       Chương 3: Thiết kế. 60

3.1.       Thiết kế giao diện và thiết kế xử lí của từng giao diện:. 60

3.1.1.        Đăng nhập:. 60

3.1.2.        Màn hình chính:. 62

3.1.3.        Màn hình quản lý thông tin bệnh nhân:. 66

3.1.4.        Lập Phiếu Khám Bệnh:. 71

3.1.5.        Quản lý thông tin nhân viên:. 75

3.1.6.        Thay đổi thông tin cá nhân:. 78

3.1.7.        Quản lý thuốc:. 82

3.1.8.        Thiết kế giao diện màn hình Kiểm tra hồ sơ bệnh án:. 86

3.1.10.     Thiết kế giao diện màn hình Lập hóa đơn. 97

3.1.11.     Thiết kế giao diện màn hình Lập Báo Cáo. 101

3.2.       Thiết kế dữ liệu (RD – Relationship Diagram – Mô hình quan hệ). 105

3.2.1.        Lược đồ thực thể mối kết hợp: (xem mục 2.3). 105

3.2.2.        Database diagrams:. 105

3.2.3.        Lược đồ cơ sở dữ liệu:. 106

3.2.4.        Giải thích từng bảng, kiểu dữ liệu:. 107

3.3.       Thiết kế kiến trúc:. 110

 1. Chương 4: Cài đặt. 111

4.1.       Công nghệ sử dụng:. 111

4.2.       Vấn đề khi cài đặt:. 111

4.3.       Mô tả giải pháp & kỹ thuật. 111

 1. Chương 5: Kiểm thử.. 112
 2. Chương 6: Kết luận. 113

VII.      Tài liệu tham khảo. 113

VIII.         Phân công công việc. 113

 

Ngoài code đề tài quản lý phòng mạch c#  bạn có thể tham khảo thêm ở đây:

Tải source code quản lý phòng mạch c# full báo cáo

Tải source code quản lý phòng khám c# đầy đủ code

 

 

1 review for Chia sẻ code code đề tài quản lý phòng mạch c# có báo cáo

 1. 5 trên 5

  :

  Chia sẻ code code đề tài quản lý phòng mạch c#

Thêm đánh giá