Tải source code quản lý phòng mạch c# full báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Tải source code quản lý phòng mạch c# full báo cáo. Với nhiều tính năng hay rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình c#

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Tải source code quản lý phòng mạch c# full báo cáo

Tải source code quản lý phòng mạch c# full báo cáo

Tải source code quản lý phòng mạch c# có nội dung sau:

LỜI NÓI ĐẦU.. 5

 1. XEM XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ QUYẾT ĐỊNH BẢO TRÌ 6
 2. CÁC LỖI, SAI SÓT, HƯỚNG GIẢI QUYẾT.. 6
 3. TỐI ƯU VÀ CHỨC NĂNG MỚI 8

III. THIẾT KẾ DỮ LIỆU.. 10

 1. ERD Model 10
 2. Relation Model 11
 3. Physical Design. 12
 4. Bảng Người dùng. 12
 5. Bảng Thuốc. 12
 6. Bảng Chi tiết toa thuốc. 13
 7. Bảng Hóa đơn thuốc. 13
 8. Bảng Phiếu khám.. 13
 9. Bảng Bệnh nhân. 14
 10. THIẾT KẾ XỬ LÝ.. 15
 11. Sơ đồ xử lý. 15
 12. Quản lý người dùng. 15
 13. Thay đổi thông tin cá nhân. 16
 14. Lập hóa đơn và thanh toán. 16
 15. Lập phiếu khám bệnh. 17
 16. Quản lý danh sách thuốc. 17
 17. Lập báo cáo doanh thu. 18
 18. Lập báo cáo sử dụng thuốc. 18
 19. Tra cứu thông tin bệnh nhân. 19
 20. Sơ đồ chức năng. 20
 21. Quản lý khám bệnh. 20
 22. Quản lý bệnh nhân. 21
 23. Tiếp nhận bệnh nhân và lập phiếu khám.. 21
 24. Quan lý đơn thuốc và thanh toán. 22
 25. Sơ đồ màn hình. 23
 26. Màn hình quản lý người dùng. 23
 27. Màn hình thay đổi thông tin cá nhân. 23
 28. Màn hình Lập hóa đơn. 24
 29. Màn hình quản lý phiếu khám bệnh. 24
 30. Màn hình quản lý thuốc. 25
 31. Màn hình báo cáo doanh thu. 25
 32. Màn hình báo cáo sử dụng thuốc. 26
 33. Màn hình tra cứu bệnh nhân. 26
 34. GIAO DIỆN CÁC MÀN HÌNH.. 27
 35. Màn hinh chính. 27
 36. Màn hình đăng nhập. 27
 37. Màn hình đổi mật khẩu. 28
 38. Màn hình cập nhập thông tin người dùng. 28
 39. Màn hình thông tin phần mềm.. 29
 40. Màn hình quản lý người dùng. 29
 41. Màn hình báo cáo sử dụng thuốc. 30
 42. Màn hình báo cáo doanh thu. 30
 43. Màn hình danh sách bệnh nhân. 31
 44. Màn hình phiếu khám bệnh. 31
 45. Màn hình hóa đơn thanh toán. 32
 46. Màn hình Tra cứu bệnh nhân. 32
 47. Màn hình quản lý thuốc. 32
 48. Màn hình Thêm toa thuốc. 33
 49. Màn hình Hướng dẫn sử dụng. 33
 50. TỔNG KẾT.. 34
 51. Kết quả. 34
 52. Hạn chế. 34

III. Hướng phát triển. 34

C. TÀI LIỆU THAM KHẢO   35

1 review for Tải source code quản lý phòng mạch c# full báo cáo

 1. 5 trên 5

  :

  Code hay kèm báo cáo

Thêm đánh giá