Đồ án Website thi trắc nghiệm trực tuyến NodeJs – Mysql ( Đồ án tốt nghiệp)

Đồ án Website thi trắc nghiệm trực tuyến NodeJs – Mysql ( Đồ án tốt nghiệp). Có đầy đủ code và báo cáo rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án . Các bạn tải code về tham khảo nhé.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Đồ án Website thi trắc nghiệm trực tuyến NodeJs - Mysql ( Đồ án tốt nghiệp)

Đồ án Website thi trắc nghiệm trực tuyến NodeJs – Mysql ( Đồ án tốt nghiệp)

Đồ án Website thi trắc nghiệm trực tuyến NodeJs - Mysql ( Đồ án tốt nghiệp)

Đồ án Website thi trắc nghiệm trực tuyến NodeJs – Mysql ( Đồ án tốt nghiệp)

Đồ án Website thi trắc nghiệm trực tuyến NodeJs - Mysql ( Đồ án tốt nghiệp)

Đồ án Website thi trắc nghiệm trực tuyến NodeJs – Mysql ( Đồ án tốt nghiệp)

Đồ án Website thi trắc nghiệm trực tuyến NodeJs - Mysql ( Đồ án tốt nghiệp)

Đồ án Website thi trắc nghiệm trực tuyến NodeJs – Mysql ( Đồ án tốt nghiệp)

Source code wbsite thi trắc nghiệm trực tuyến NodeJs – Mysql ,các chức năng chính:

-Users :

+Tạo đề, xem đề đang tạo và đã tạo

+Làm đề,xem đề đã lưu,đã làm, lịch sử làm

+Quản lý profile

+Chia sẻ đề lên Facebook

Admin:

+Quản lý Users

+ Quản lý đề thi, duyệt các đề thi

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Đồ án Website thi trắc nghiệm trực tuyến NodeJs – Mysql ( Đồ án tốt nghiệp)”