Website bán hàng + hệ thống gợi ý bằng WordPress + Báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Website bán hàng tích hợp hệ thống gợi ý bằng WP+ quyển báo cáo. Đây là code wordpress hay cho các bạn tham khảo và sử dụng. Download source code wordpress

 

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Website bán hàng + hệ thống gợi ý bằng WordPress + Báo cáo

Website bán hàng + hệ thống gợi ý bằng WordPress + Báo cáo

Website bán hàng tích hợp hệ thống gợi ý bằng WP + quyển báo cáo

MỤC LỤC

MỤC LỤC. 1

DANH MỤC HÌNH ẢNH.. 3

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VÀ MỘT SỐ THUẬT NGỮ.. 4

LỜI NÓI ĐẦU.. 5

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT. 7

1.1. Giới thiệu về Hệ thống gợi ý. 7

1.2. Bài toán hệ thống gợi ý. 7

1.3. Một số khái niệm cơ bản. 8

1.4. Một số hướng nghiên cứu trong xây dựng bài toán RS. 9

CHƯƠNG 2. MỘT SỐ HƯỚNG TIẾP CẬN TRONG HỆ THỐNG GỢI Ý.. 11

2.1. Khảo sát thực tế. 11

2.2. Lọc dựa trên nội dung (Content-based Filtering) 11

2.2.1. Giới thiệu về lọc dựa trên nội dung. 11

2.2.2. Ví dụ về ma trận Utility (Utility Matrix) 12

2.2.3. Xây dựng Item profiles 13

2.3. Lọc cộng tác (Collaborative Filtering) 14

2.3.1. Giới thiệu về Lọc cộng tác dựa trên láng giềng. 15

2.3.2. Dự đoán rating. 19

2.3.3. Lọc cộng tác Item – item.. 21

2.3.4. Phân tích ma trận thành nhân tử. 23

2.3.5. Hàm mất mát 25

2.3.6. Tối ưu hàm mất mát 26

2.3.7. Kỹ thuật SVD++. 27

2.4. Các kỹ thuật không cá nhân hóa. 28

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG WEBSITE BÁN HÀNG.. 29

3.1. Tác nhân và use case trong hệ thống. 29

3.2. Biểu đồ use case. 29

3.2.1. Biểu đồ use case tổng quát 29

3.2.2. Biểu đồ use case mức phân rã cho tác nhân Admin và khách hàng. 30

3.3. Kịch bản cho từng use case. 30

3.4. Biểu đồ lớp phân tích. 41

3.5. Biểu đồ trình tự. 41

3.5.1. Biểu đồ trình tự cho chức năng : Đăng nhập. 41

3.5.2. Biểu đồ trình tự cho chức năng :Tìm kiếm.. 42

3.5.3. Biểu đồ tuần tự cho chức năng thêm sản phẩm.. 42

3.5.4. Biểu đồ tuần tự cho chức năng sửa thông tin sản phẩm.. 43

3.5.5. Biểu đồ tuần tự cho chức năng xóa  sản phẩm.. 43

3.5.6. Biểu đồ tuần tự cho chức năng mua hàng. 44

3.5.7. Biểu đồ tuần tự cho chức năng thanh toán. 44

3.5.8. Biểu đồ tuần tự cho chức năng bình luận, đánh giá. 45

3.6. Biểu đồ hoạt động. 45

3.6.1. Biểu đồ hoạt động cho chức năng đăng nhập. 45

3.6.2. Biểu đồ hoạt động cho chức năng quản lý khách hàng. 46

3.6.3. Biểu đồ hoạt động cho chức năng quản lý sản phẩm.. 46

3.6.4. Biểu đồ hoạt động cho chức năng mua hàng. 47

3.6.5. Biểu đồ hoạt động cho chức năng thanh toán. 47

3.6.6. Biểu đồ hoạt động cho chức năng bình luận đánh giá. 47

CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG HỆ THỐNG GỢI Ý CHO WEBSITE BÁN HÀNG  DỰA VÀO ĐỘ TƯƠNG ĐỒNG GIỮA CÁC SẢN PHẨM.. 48

4.1. Giới thiệu bài toán. 48

4.2. Thuật toán Slope One. 50

4.3. Một số giao diện hệ thống gợi ý website bán hàng. 52

KẾT LUẬN.. 57

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 59

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN.. 60

 

 

 

 

 

1 review for Website bán hàng + hệ thống gợi ý bằng WordPress + Báo cáo

  1. 5 trên 5

    :

    Cam on ban nhieu nhe.

Thêm đánh giá