Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý hồ sơ giao việc nhân viên c# có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý hồ sơ giao việc nhân viên c#. Với rất nhiều chức năng nghiệp vụ hay. Trong code có đầy đủ file báo cáo, sql và code.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý hồ sơ giao việc nhân viên c# có những chức năng chính như sau:

1.1 Quản trị hệ thống:

– Sao lưu dữ liệu.

– Phục hồi dữ liệu.

– Thông tin công ty.

– Nhật ký: Thông tin hoạt động của phần mềm.

– Phân quyền: cho phép người dùng đăng nhập hệ thống, tương ứng với từng chức vụ sẽ có quyền khác nhau.

– Thay đổi giao diện: cho phép người dùng thay đổi giao diện theo sở thích.

1.2 Quản lý:

      1.2.1 Quản lý thông tin nhân viên:

– Quản lý thông tin chi tiết của từng nhân viên: Mã nhân viên, Mã phòng ban, Họ tên, Ngày sinh…

– Quản lý thông tin hồ sơ của từng nhân viên: Mỗi mã nhân viên sẽ có những thông tin về hồ sơ tương ứng với nhân viên đó, nhân viên chỉ được xem thông tin hồ sơ của riêng mình.

– Quản lý thông tin ý kiến: Quản lý ý kiến của nhân viên về hồ sơ hoặc là thông tin của công ty.

1.2.2 Quản lý hồ sơ dữ liệu:

– Quản lý tất cả các thông tin về hồ sơ giao việc như mục tiêu công việc, bảng mô tả công việc…. tương ứng sẽ được giao cho mỗi nhân viên.

     1.2.3 Quản lý phòng ban:

– Quản lý thông tin chi tiết của từng phòng ban: Mã phòng ban, Tên phòng ban…

1.2.4 Quản lý chức danh:

– Quản lý thông tin chi tiết các chức danh của từng nhân viên: Mã chức danh, Tên  chức danh, Quyền.

 1.2.5 Quản lý danh sách nhân viên thôi việc:

– Quản lý thông tin nhân viên thôi việc: Mã nhân viên, Tên nhân viên, Nhân viên phụ trách, Lý do thôi việc.

1.2.6 Quản lý danh sách nhân viên hoàn thành công việc:

– Quản lý danh sách nhân viên đã hoàn thành hồ sơ giao việc: Họ tên nhân viên, Hồ  sơ, Ngày hoàn thành.

Một số source code và hình ảnh đồ án :

Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý hồ sơ giao việc nhân viên c# có báo cáo

Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý hồ sơ giao việc nhân viên c# có báo cáo

Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý hồ sơ giao việc nhân viên c# có báo cáo

Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý hồ sơ giao việc nhân viên c# có báo cáo

Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý hồ sơ giao việc nhân viên c# có báo cáo

Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý hồ sơ giao việc nhân viên c# có báo cáo

Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý hồ sơ giao việc nhân viên c# có báo cáo

Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý hồ sơ giao việc nhân viên c# có báo cáo

Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý hồ sơ giao việc nhân viên c# có báo cáo

Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý hồ sơ giao việc nhân viên c# có báo cáo

Một số đô án c# bạn có thể tham khảo thêm:

Đề tài tốt nghiệp quản lý nhân sự c# kết nối sql full báo cáo

Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý sinh viên c# có báo cáo siêu hay

1 review for Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý hồ sơ giao việc nhân viên c# có báo cáo

  1. 5 trên 5

    :

    Đồ án hay cho các bạn tham khảo

Thêm đánh giá