Đồ án thực tập quản lý khách sạn ASP.NET có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Đồ án thực tập quản lý khách sạn ASP.NET có báo cáo. Với nhiều tính năng hay kèm báo cáo rất tốt cho các bạn tham khảo lam làm đồ án tốt nghiệp.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Đồ án thực tập quản lý khách sạn ASP.NET có báo cáo

Đồ án thực tập quản lý khách sạn ASP.NET có báo cáo

Đồ án thực tập quản lý khách sạn ASP.NET có báo cáo

Đồ án thực tập quản lý khách sạn ASP.NET có báo cáo

Đồ án thực tập quản lý khách sạn ASP.NET có báo cáo

Đồ án thực tập quản lý khách sạn ASP.NET có báo cáo

Đồ án thực tập quản lý khách sạn ASP.NET có nội dung sau:

MỤC LỤC

1-Giới thiệu………………………………………………………………………….3

1.1- Mục đích tài liệu ………………………………………………………….3

1.2-Phạm vi Tài liệu……………………………………………………………..3

1.3-Thuật ngữ và các từ viết tắt…………………………………………3

1.4-tài liệu tham khảo…………………………………………………………3

2-Tổng quan về phần mềm………………………………………………………4

3-thiết kế kiến trúc phần mềm……………………………………………….5

3.1-Mô hình kiến trúc………………………………………………………….5

3.2-Mô tả kiến trúc……………………………………………………………..6

4-Thiết kế dữ liệu………………………………………………………………….9

4.1-mô tả dữ liệu…………………………………………………………………9

4.2-từ điển dữ liệu……………………………………………………………..15

5-thiết kế các thành phần(phân hệ)……………………………………….16

6-thiết kế giao diện người dùng…………………………………………….26

6.1-Mô tả tổng quan…………………………………………………………..26

6.2-hình ảnh giao diện………………………………………………………..

1 review for Đồ án thực tập quản lý khách sạn ASP.NET có báo cáo

  1. 5 trên 5

    :

    Đồ án thực tập quản lý khách sạn ASP.NET có báo cáo

Thêm đánh giá