Tải đồ án tốt nghiệp đặt vé xe online code php có báo cáo

Tải đồ án tốt nghiệp đặt vé xe online code php có báo cáo. Với đầy đủ code kèm báo cáo rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình php.

Mô tả chi tiết

Tải đồ án tốt nghiệp đặt vé xe online code php có báo cáo

Tải đồ án tốt nghiệp đặt vé xe online code php có báo cáo

Tải đồ án tốt nghiệp đặt vé xe online code php có báo cáo

Tải đồ án tốt nghiệp đặt vé xe online code php có báo cáo

Đồ án tốt nghiệp đặt vé xe online code php có những chức năng sau:

Các chức năng cơ bản của website:

– Admin: thêm, xóa, sửa Tuyến đường, Lộ trình, Xe khách, Nhân viên và duyệt Hóa đơn của khách hàng.

– User: đăng ký, đăng nhập tài khoản, tìm kiếm lộ trình, đặt vé online, cập nhật thông tin cá nhân, kiểm tra giỏ hàng…

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải đồ án tốt nghiệp đặt vé xe online code php có báo cáo”