Tải source code website mua bán chim cảnh php có hướng dẫn

Tải source code website mua bán chim cảnh php có hướng dẫn. Đây là source code hay cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình php.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Tải source code website mua bán chim cảnh php có hướng dẫn

Tải source code website mua bán chim cảnh php có hướng dẫn

Tải source code website mua bán chim cảnh php có hướng dẫn

Tải source code website mua bán chim cảnh php có hướng dẫn

Tải source code website mua bán chim cảnh php có hướng dẫn

Tải source code website mua bán chim cảnh php có hướng dẫn

Tải source code website mua bán chim cảnh php là source code hay cho các bạn tham khảo

Hướng dẫn:

– Cấu hình admin: \chimcanh\admin\models\config.php

User: admin
pass: 123456

– Cấu hình trang: \chimcanh\models\config.php

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải source code website mua bán chim cảnh php có hướng dẫn”