Tải source code website dậy học online Javascript và MySQL có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Tải source code website dậy học online Javascript và MySQL có báo cáo. Đây là đồ án hay cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp .

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Tải source code website dậy học online Javascript và MySQL có báo cáo

Tải source code website dậy học online Javascript và MySQL có báo cáo

Tải source code website dậy học online Javascript và MySQL có báo cáo

Tải source code website dậy học online Javascript và MySQL có báo cáo

Tải source code website dậy học online Javascript và MySQL có báo cáo

Tải source code website dậy học online Javascript và MySQL có báo cáo

Tải source code website dậy học online Javascript và MySQL có báo cáo

Tải source code website dậy học online Javascript và MySQL có báo cáo

Tải source code website dậy học online Javascript và MySQL có nội dung  sau:

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU 1
I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1
II. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 1
CHƯƠNG 2. MÔ TẢ NGHIỆP VỤ 3
I. TỔNG QUAN 3
I.1 Tổng quan dữ liệu 3
I.2 Phương thức sử dụng 3
II. QUY TRÌNH 4
II.1 Quy trình của Khách: 4
II.2 Quy trình của Học viên: 4
II.3 Quy trình của Giảng viên: 5
II.4 Quy trình của Nhân viên: 5
II.5 Quy trình của Admin: 5
III. CÁC CHỨC NĂNG HỆ THỐNG 6
III.1 Khách 6
III.2 Học viên 6
III.3 Nhân viên 6
III.4 Giảng viên 6
III.5 Admin 6
CHƯƠNG 3. HIỆN TRẠNG 8
I. HỆ THỐNG www.hoclaptrinh.org 8
I.1 Mô tả chức năng học online. 8
I.2 Mô tả chức năng Chạy code online. 9
I.3. Mô tả chức năng đặt câu hỏi. 9
I.4 Mô tả chức năng viết cùng tác giả. 10
CHƯƠNG 4. GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT 12
I. KIẾN TRÚC TỔNG THỂ 12
I.2 Mô tả môđun quản lý học viên, giảng viên, nhân viên: 13
I.3 Mô tả môđun quản lý khóa học: 14
I.4 Mô tả môđun thông kê: 14
II. GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 14
CHƯƠNG 5. THÀNH PHẦN TÁC NHÂN 15
I. SƠ ĐỒ CHỨC NĂNG 15
II. SƠ ĐỒ USE CASE TỔNG QUÁT 16
III. CÁC SƠ ĐỒ USE CASE CHI TIẾT VÀ BẢNG MÔ TẢ 17
III.1 Học viên 17
III.2 Nhân viên (Giảng viên, nhân viên, admin): 26
CHƯƠNG 6. THÀNH PHẦN XỬ LÝ 29
I. SƠ ĐỒ TUẦN TỰ 29
I.1 Học viên: 29
II. SƠ ĐỒ CỘNG TÁC 34
II.1 Học Viên: 34
II.2 Admin: 35
III. SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG 38
CHƯƠNG 7. THÀNH PHẦN DỮ LIỆU 40
I. PHÂN TÍCH Ở MỨC QUAN NIỆM 40
I.1 Sơ đồ ER / sơ đồ lớp 40
I.2 Mô tả các loại thực thể/lớp 41
I.3 Mô tả các ràng buộc dữ liệu 48
CHƯƠNG 8. THÀNH PHẦN GIAO DIỆN 49
I. CÁC MÀN HÌNH NHẬP LIỆU 49
I.1 Giao diện người dùng 49
CHƯƠNG 9. KẾT LUẬN 62

1 review for Tải source code website dậy học online Javascript và MySQL có báo cáo

  1. 5 trên 5

    :

    Tải source code website dậy học online Javascript và MySQL có báo cáo

Thêm đánh giá