Tải source code website bán thực phẩm chức năng HTML5, Javascript

Tải source code website bán thực phẩm chức năng HTML5, Javascript. Có báo cáo kèm theo rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình web.

Mô tả chi tiết

Tải source code website bán thực phẩm chức năng HTML5, Javascript

Tải source code website bán thực phẩm chức năng HTML5, Javascript

 

Source code website bán thực phẩm chức năng HTML5, Javascript có những nội dung sau:

Chương 1: Profile. 3

1.1.     Người dùng & khách hàng. 3

1.2.     Môi trường và bối cảnh. 3

1.2.1.     Nền tảng công nghệ phần cứng. 3

1.2.2.     Nền tảng công nghệ phần mềm.. 3

1.2.3.     Phân tích đối thủ. 3

1.3.     Yêu cầu khác. 8

1.4.     Giới thiệu về đề tài 8

Chương 2: Mô hình nghiệp vụ. 9

2.1.     Lược đồ phân rã chức năng (FDD – Functional Decomposition Diagram). 9

2.2.     Use-case Diagram.. 9

2.3.     Business modelling cho từng chức năng hoặc Use-case. 9

2.3.1.     Mô tả bài toán. 9

2.3.2.     Sequence diagram.. 10

2.3.3.     State diagram.. 13

Chương 3: Hồ sơ thiết kế. 16

3.1      Danh sách giao diện. 16

3.2      Sơ đồ liên kết giao diện. 16

3.3      Thiết kế chi tiết 17

3.3.1      Header và footer chung cho website. 17

3.3.2      Trang chủ. 19

3.3.3      Đăng ký. 22

3.3.4      Chi tiết sản phẩm.. 24

3.3.5      Danh sách sản phẩm.. 26

3.3.6      Thông tin thương hiệu. 28

3.3.7      Giỏ hàng. 30

3.3.8      Giới thiệu. 32

3.3.9      Liên hệ. 34

Chương 4: Đánh giá. 36

Chương 5: Kết luận  37

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải source code website bán thực phẩm chức năng HTML5, Javascript”