Tải source code website bán hàng viết bằng php có database

Tải source code website bán hàng viết bằng php có database. Đây là code đồ án tốt nghiệp viết băng php . rất hay cho các bạn tham khảo làm đồ án. Download source code php tại 123code.vn.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Tải source code website bán hàng viết bằng php có database 2

Tải source code website bán hàng viết bằng php có database 2

Tải source code website bán hàng viết bằng php có database 2

Tải source code website bán hàng viết bằng php có database 2

Tải source code website bán hàng viết bằng php có database 2

Tải source code website bán hàng viết bằng php có database 2

Tải source code website bán hàng viết bằng php có database

Cấu hình trang:

doantotnghiep\sql\connect.php

Đăng nhập admin:

user: duong99@gmail.com
pass : 123456

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải source code website bán hàng viết bằng php có database”