Tải source code website bán hàng quần áo Java Spring MVC – Hibernate

4 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Tải source code website bán hàng quần áo Java Spring MVC – Hibernate kèm báo cáo . Đây là sorce code đồ án tốt nghiệp rất hay cho các bạn tham khảo.

Mô tả chi tiết

Tải source code website bán hàng quần áo Java Spring MVC - Hibernate

Tải source code website bán hàng quần áo Java Spring MVC – Hibernate

Tải source code website bán hàng quần áo Java Spring MVC - Hibernate

Tải source code website bán hàng quần áo Java Spring MVC – Hibernate

Tải source code website bán hàng quần áo Java Spring MVC - Hibernate

Tải source code website bán hàng quần áo Java Spring MVC – Hibernate

Source code website bán hàng quần áo Java Spring MVC – Hibernate kèm báo cáo có nội dung sau:

PHẦN 1: GIỚI THIỆU.. 2

 1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.. 2
 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.. 2
 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.. 2
 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.. 2
 5. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.. 2
 6. BỐ CỤC NIÊN LUẬN.. 2

PHẦN 2: NỘI DUNG.. 2

 1. ĐẶC TẢ YÊU CẦU.. 2

1.1         YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG.. 2

1.1.1.         Yêu cầu chức năng : 2

1.1.2.         Yêu cầu chức năng : 2

1.2         YÊU CẦU HỆ THỐNG.. 2

1.2.1 Mục tiêu của hệ thống. 2

1.2.2Mô hình của hệ thống. 2

1.3         SƠ ĐỒ USECASE. 2

1.4         MÔ TẢ SƠ ĐỒ USE CASE. 2

2.THIẾT KẾ GIẢI PHÁP. 2

2.1 MÔ HÌNH MVC. 2

2.2 CÁC NGÔN NGỮ VÀ CÔNG NGHỆ ĐƯỢC SỬ DỤNG.. 2

2.3 THIẾT KẾ CÁC LỚP. 2

2.3.1. 2

Model 2

2.3.2          Controller. 2

2.3.3. 2

Util 2

2.4 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU.. 2

3       CÀI ĐẶT GIẢI PHÁP. 2

3.1. 2

SƠ ĐỒ TOÀN BỘ HỆ THỐNG.. 2

3.2 CÀI ĐẶT CHI TIẾT CÁC CHỨC NĂNG.. 2

3.2.1          Chức năng đăng nhập. 2

3.2.2          Chức năng đăng kí 2

3.2.3          Chức năng quản lí giỏ hàng. 2

3.2.4          Chức năng đặt hàng. 2

3.2.5          Chức năng quản lí mặt hàng. 2

3.2.6          Chức năng quản lí khuyến mãi 2

3.2.7          Chức năng quản lí đơn hàng. 2

3.2.8          Chức năng quản lí tin tức. 2

3.2.9          Chức năng quản lí bình luận. 2

3.2.10 Chức năng liên hệ (phản  hồi). 2

3.2.11 Chức năng đánh giá website của. 2

3.3 CÁC CHỨC NĂNG KHÁC. 2

PHẦN 3: KẾT LUẬN.. 2

1.KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC. 2

2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO WEBSITE  2

1 review for Tải source code website bán hàng quần áo Java Spring MVC – Hibernate

 1. 4 trên 5

  (xác minh chủ tài khoản):

  source code ổn chạy được

Thêm đánh giá