Tải source code website bán hàng quần áo Java Spring MVC – Hibernate

4 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Tải source code website bán hàng quần áo Java Spring MVC – Hibernate kèm báo cáo . Đây là sorce code đồ án tốt nghiệp rất hay cho các bạn tham khảo.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Tải source code website bán hàng quần áo Java Spring MVC - Hibernate

Tải source code website bán hàng quần áo Java Spring MVC – Hibernate

Tải source code website bán hàng quần áo Java Spring MVC - Hibernate

Tải source code website bán hàng quần áo Java Spring MVC – Hibernate

Tải source code website bán hàng quần áo Java Spring MVC - Hibernate

Tải source code website bán hàng quần áo Java Spring MVC – Hibernate

Source code website bán hàng quần áo Java Spring MVC – Hibernate kèm báo cáo có nội dung sau:

PHẦN 1: GIỚI THIỆU.. 2

 1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.. 2
 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.. 2
 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.. 2
 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.. 2
 5. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.. 2
 6. BỐ CỤC NIÊN LUẬN.. 2

PHẦN 2: NỘI DUNG.. 2

 1. ĐẶC TẢ YÊU CẦU.. 2

1.1         YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG.. 2

1.1.1.         Yêu cầu chức năng : 2

1.1.2.         Yêu cầu chức năng : 2

1.2         YÊU CẦU HỆ THỐNG.. 2

1.2.1 Mục tiêu của hệ thống. 2

1.2.2Mô hình của hệ thống. 2

1.3         SƠ ĐỒ USECASE. 2

1.4         MÔ TẢ SƠ ĐỒ USE CASE. 2

2.THIẾT KẾ GIẢI PHÁP. 2

2.1 MÔ HÌNH MVC. 2

2.2 CÁC NGÔN NGỮ VÀ CÔNG NGHỆ ĐƯỢC SỬ DỤNG.. 2

2.3 THIẾT KẾ CÁC LỚP. 2

2.3.1. 2

Model 2

2.3.2          Controller. 2

2.3.3. 2

Util 2

2.4 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU.. 2

3       CÀI ĐẶT GIẢI PHÁP. 2

3.1. 2

SƠ ĐỒ TOÀN BỘ HỆ THỐNG.. 2

3.2 CÀI ĐẶT CHI TIẾT CÁC CHỨC NĂNG.. 2

3.2.1          Chức năng đăng nhập. 2

3.2.2          Chức năng đăng kí 2

3.2.3          Chức năng quản lí giỏ hàng. 2

3.2.4          Chức năng đặt hàng. 2

3.2.5          Chức năng quản lí mặt hàng. 2

3.2.6          Chức năng quản lí khuyến mãi 2

3.2.7          Chức năng quản lí đơn hàng. 2

3.2.8          Chức năng quản lí tin tức. 2

3.2.9          Chức năng quản lí bình luận. 2

3.2.10 Chức năng liên hệ (phản  hồi). 2

3.2.11 Chức năng đánh giá website của. 2

3.3 CÁC CHỨC NĂNG KHÁC. 2

PHẦN 3: KẾT LUẬN.. 2

1.KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC. 2

2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO WEBSITE  2

1 review for Tải source code website bán hàng quần áo Java Spring MVC – Hibernate

 1. 4 trên 5

  (xác minh chủ tài khoản):

  source code ổn chạy được

Thêm đánh giá