Tải source code website bán hàng online php laravel full data và báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Tải source code website bán hàng online php laravel full data và báo cáo. Đây là đồ án chuyên nganh rất hay cho các bạn tham khảo. Download source code bán hàng laravel tại 123code.vn.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Tải source code website bán hàng online php laravel full data và báo cáo

Tải source code website bán hàng online php laravel full data và báo cáo

Tải source code website bán hàng online php laravel full data và báo cáo

Tải source code website bán hàng online php laravel full data và báo cáo

Tải source code website bán hàng online php laravel full data và báo cáo

Tải source code website bán hàng online php laravel full data và báo cáo

source code website bán hàng online php laravel có nội dung báo cáo sau:

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUÁT VỀ BÀI TOÁN.. 1

1.1… Đặt vấn đề. 1

1.2… Mô tả hoạt động của cửa hàng. 1

1.2.1.. Ban điều hành. 1

1.2.2.. Bộ phận bán hàng. 2

1.2.3.. Bộ phận quản trị 2

1.3… Yêu cầu của hệ thống bán hàng qua mạng. 2

1.3.1.. Nhu cầu người sử dụng. 2

1.3.2.. Với người quản trị. 3

CHƯƠNG 2 : KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG.. 4

2.1. Sơ đồ phân cấp chức năng. 4

2.2. Biểu đồ luồng dữ liệu ngữ cảnh. 6

2.3. Biều đồ luồng dữ liệu mức đỉnh. 7

2.4. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh. 8

2.4.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Quản trị”. 8

2.4.2. Biều đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năngQuản lý sản phẩm”. 9

2.4.3. Biều đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng“Quản lý hóa đơn”. 11

2.4.4. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng“Quản lý tin tức và góp ý”. 13

2.4.5. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Tìm kiếm”. 13

2.4.6. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Thống kê”. 15

CHƯƠNG 3 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT.. 17

3.1… Ngôn ngữ PHP. 17

3.1.1. Kiểu dữ liệu trong PHP. 18

3.1.2. Biến. 18

3.1.3. Các câu lệnh điều khiển. 20

3.2… Hệ quản trị CSDL MySQL.. 27

3.2.1.. Khái niệm.. 27

3.2.2.. Ưu điểm của MySQL.. 27

3.2.3.. Đặc điểm của MySQL. 27

3.2.4.. Cú pháp cơ bản của MySQL.. 27

3.3… Laravel 29

3.3.1.. Khái niệm.. 29

3.3.2.. Frame work là gì?. 29

CHƯƠNG 4 : THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU.. 31

4.1. Sơ đồ UseCase Diagram.. 31

4.2. Table admin. 32

4.3. Table chi tiết đơn hàng. 33

4.4. Table đơn đặt hàng. 34

4.5. Table giỏ hàng. 35

4.6. Table Khách hàng. 36

4.7. Table Sản phẩm.. 37

4.8. Table Chủ đề. 38

4.9. Table Comment 39

4.10. Table thuộc tính. 40

4.11. Table thương hiệu. 41

CHƯƠNG 5 : THIẾT KẾ GIAO DIỆN.. 42

5.1. Giao diện trang chủ. 42

5.2. Giao diện giới thiệu. 43

5.3. Giao diện cửa hàng. 43

5.4. Giao diện liên hệ. 44

5.5. Giao diện đăng nhập Admin. 44

5.6. Giao diện giỏ hàng. 45

5.7. Giao diện trang chủ quản trị 46

5.8. Giao diện quản lý sản phẩm.. 47

5.9. Giao diện quản lý đơn hàng. 47

5.10. Giao diện quản lý khách hàng. 48

5.11. Giao diện quản lý thương hiệu. 49

5.12. Giao diện quản lý chủ đề của thương hiệu. 49

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.. 51

1…… Những công việc làm được. 51

2…… Hạn chế. 51

3…… Kết luận. 51

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 52

 

1 review for Tải source code website bán hàng online php laravel full data và báo cáo

  1. 5 trên 5

    :

    Code hay cám ơn bạn nhiều nhé

Thêm đánh giá