Tải source code website bán hàng điện tử php thuần có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Tải source code website bán hàng điện tử php thuần có báo cáo. Đây là code đồ án tốt nghiệp rất hay cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình php.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Tải source code website bán hàng điện tử php thuần có báo cáo

Tải source code website bán hàng điện tử php thuần có báo cáo

Tải source code website bán hàng điện tử php thuần có báo cáo

Tải source code website bán hàng điện tử php thuần có báo cáo

Tải source code website bán hàng điện tử php thuần có báo cáoc

Tải source code website bán hàng điện tử php thuần có báo cáo

Tải source code website bán hàng điện tử php thuần có nội dung sau:

MỤC LỤC   1

Chương 1.      DÀNH CHO NGƯỜI MUA HÀNG   3

1.1.       WEBSITE   3

1.1.1.       Truy cập website  3

1.1.2.       Hiển thị theo sản phẩm theo danh sách sản phẩm   4

1.1.3.       Xem chi tiết sản phẩm   5

1.1.4.       Giỏ hàng  6

1.1.5.       Thanh toán  7

1.1.6.       Tài khoản thành viên  8

1.1.7.       Đăng ký thành viên  9

1.1.8.       Đăng nhập  10

1.2.       MOBILE APP  11

1.2.1.       Cài đặt 11

1.2.2.       Danh sách sản phẩm   12

1.2.3.       Xem sản phẩm   13

1.2.4.       Giỏ hàng  13

1.2.5.       Thanh toán  14

1.2.6.       Tìm kiếm sản phẩm   15

1.2.7.       Xem thông tin liên hệ  15

1.2.8.       Đăng nhập hệ thống  16

1.2.9.       Xem/ thay đổi thông tin tài khoản và xem lịch sử giao dịch: 17

Chương 2.      DÀNH CHO NGƯỜI QUẢN TRỊ  19

2.1.       Trang quản trị 19

2.1.1.       Đăng nhập  19

2.1.2.       Trang chủ trang quản trị 19

2.1.3.       Thông báo đơn hàng/ bình luận  20

2.1.4.       Quản lý sản phẩm   21

2.1.5.       Quản lý đơn hàng  25

2.1.6.       Quản lý tài khoản  26

2.1.7.       Quản lý bình luận  26

2.1.8.       Quản lý tin tức  27

2.1.9.       Quản lý tin tức  27

2.2.       App quản trị 28

2.2.1.       Thống kê  29

2.2.2.       Theo dõi các đơn hàng vừa gửi tới 29

2.2.3.          Theo dõi các bình luận vừa bình luận  30

1 review for Tải source code website bán hàng điện tử php thuần có báo cáo

  1. 5 trên 5

    :

    code website bán hàng điện tử php

Thêm đánh giá