Tải source code web bán hàng php laravel có video hướng dẫn cài đặt

Tải source code web bán hàng php laravel có video hướng dẫn cài đặt. Với đầy đủ chức năng của một web bán hàng rất tốt cho các bạn tham khảo. Hỗ trợ các bạn tải code cài đặt trên localhost.

Link video hướng dẫn cài đặt: https://www.youtube.com/watch?v=KMG5dAb4vq0

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số hình ảnh source code web bán hàng php laravel :

Tải source code web bán hàng php laravel có video hướng dẫn cài đặt

Tải source code web bán hàng php laravel có video hướng dẫn cài đặt

Tải source code web bán hàng php laravel có video hướng dẫn cài đặt

Tải source code web bán hàng php laravel có video hướng dẫn cài đặt

Tải source code web bán hàng php laravel có video hướng dẫn cài đặt

Tải source code web bán hàng php laravel có video hướng dẫn cài đặt

Hướng daanc cài đặt source code web bán hàng php laravel:

  1. Restore database in folder Database_backup/fashion_1.sql
  2. Config database connection in Source_code/.env file
  3. Admin Control Panel: Link: yourdomain.com/admin | Username: admin@admin.com | Password: Aa123456

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải source code web bán hàng php laravel có video hướng dẫn cài đặt”