Tải source code tốt nghiệp website bán hàng php full database và báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Tải source code tốt nghiệp website bán hàng php full database và báo cáo. Với nhiều tính năng rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp. Download source code php tại 123code.vn

 

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Tải source code tốt nghiệp website bán hàng php full database và báo cáo

Tải source code tốt nghiệp website bán hàng php full database và báo cáo

Tải source code tốt nghiệp website bán hàng php full database và báo cáo

Tải source code tốt nghiệp website bán hàng php full database và báo cáo

Tải source code tốt nghiệp website bán hàng php full database và báo cáo

Tải source code tốt nghiệp website bán hàng php full database và báo cáo

Tải source code tốt nghiệp website bán hàng php full database và báo cáo

Tải source code tốt nghiệp website bán hàng php full database và báo cáo

Tải source code tốt nghiệp website bán hàng php có nội dung sau:

MỤC LỤC

CÁC TỪ VIẾT TẮT.. 3

LỜI CẢM ƠN.. 4

BẢN KẾ HOẠCH THỰC TẬP. 5

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN.. 7

Phần I. MỞ ĐẦU.. 8

1.. Lí do lựa chọn đề tài: 8

2.. Mục đích nghiên cứu đề tài 8

3.. Đối tượng và phạm vi đề tài 8

4.. Nhiệm vụ nghiên cứu. 8

5.. Phương pháp nghiên cứu. 8

Phần II. NỘI DUNG.. 9

Chương I – CƠ SỞ LÍ LUẬN.. 9

1.. Giới thiệu sơ lược ngôn ngữ lập trình PHP. 9

2.. Giới thiệu HTML, CSS, JS, JQUERY,…… 13

3.. Giới thiệu  Boostrap 3.5. 14

Chương II – Website bán laptop. 15

I – Xác lập hệ thống mới 15

 1. Mục tiêu của hệ thống mới 15
 2. Giải pháp cho hệ thống mới 15
 3. Kế hoạch xây dựng hệ thống mới 15

II – Phân tích thiết kế hệ thống. 15

 1. Biều đồ usecase: 15

Hình 1.1:  Biểu đồ usecase tổng quát  hệ thống. 16

Hình 1.2. Biểu đồ usecase tổng quát  hệ thống. 17

Hình 1.3: Biểu đồ usecase của quản trị viên. 18

Hình 1.4. Biểu đồ usecase của khách. 19

Hình 1.4. Biểu đồ usecase của thành viên. 19

 1. Biểu đồ lớp. 19

Hình 2. Biểu đồ lớp. 20

 1. Mô hình hoạt động dựa trên biểu đồ trạng thái 20

Hình 3.1. Biểu đồ trạng thái đăng nhập. 20

Hình 3.2. Biểu đồ trạng thái đăng ký. 21

Hình 3.3. Biểu đồ trạng thái giỏ hàng. 22

Hình 3.4 Biểu đồ trạng thái thêm danh mục. 22

Hình 3.5. Biểu đồ trạng thái thêm sản phẩm.. 23

Hình 3.6. Biểu đồ trạng thái thêm thành viên. 23

 1. Biểu đồ tuần tự. 24

4.1. Biểu đồ tuần tự cho chức năng đăng nhập. 24

Hình 4.1 Biểu đồ tuần tự cho chức năng đăng nhập. 24

4.2 Biểu đồ tuần tự cho chức năng quản lý nhân viên. 24

Hình 4.2 Biểu đồ tuần tự cho chức năng đăng ký. 24

4.3 Biểu đồ tuần tự cho chức năng giỏ hàng. 25

Hình 4.3 Biểu đồ tuần tự cho chức năng giỏ hàng. 25

4.3.1 Biểu đồ tuần tự cho chức năng tiếp tục mua hàng. 25

Hình 4.3.1 Biểu đồ tuần tự cho chức năng tiếp tục mua hàng. 25

4.4 Biểu đồ tuần tự cho chức năng thêm danh mục. 26

Hình 4.4 Biểu đồ tuần tự cho chức năng thêm danh mục. 26

4.4.1 Biểu đồ tuần tự cho chức năng sửa danh mục. 26

Hình 4.4.1 Biểu đồ tuần tự cho chức năng sửa danh mục. 26

4.4.2 Biểu đồ tuần tự cho chức năng xóa danh mục. 27

Hình 4.4.2 Biểu đồ tuần tự cho chức năng sửa xóa danh mục. 27

4.5 Biểu đồ tuần tự cho chức năng thêm sản phẩm.. 27

Hình 4.5 Biểu đồ tuần tự cho chức năng thêm sản phẩm.. 27

4.5.1 Biểu đồ tuần tự cho chức năng sửa sản phẩm.. 28

Hình 4.5.1 Biểu đồ tuần tự cho chức năng sửa sản phẩm.. 28

4.5.2 Biểu đồ tuần tự cho chức năng xóa sản phẩm.. 28

Hình 4.5.2 Biểu đồ tuần tự cho chức năng xóa sản phẩm.. 28

4.6 Biểu đồ tuần tự cho chức năng thêm thành viên. 28

Hình 4.5.2 Biểu đồ tuần tự cho chức năng thêm thành viên. 29

4.6.1 Biểu đồ tuần tự cho chức năng sửa thành viên. 29

Hình 4.6.1 Biểu đồ tuần tự cho chức năng sửa thành viên. 29

4.6.2 Biểu đồ tuần tự cho chức năng xóa thành viên. 30

 1. Thiết kế cơ sở dữ liệu. 30

Bảng 5.1 Admin. 30

Bảng 5.2 Category. 31

Bảng 5.3 Orders. 31

Bảng 5.4 Product 32

Bảng 5.5 Transaction. 32

5.6 Users. 33

 1. Mô hình cơ sở dử liệu vật lí 33

CHƯƠNG III. DEMO SẢN PHẨM… 34

 1. Tool hỗ trợ. 34
 2. Giới thiệu. 34

3.. Chức năng cơ bản và hướng dẫn sử dụng( dành cho phân quyền admin) 34

3.1 Màn hình đăng nhập. 34

Hình 3.1.1 Màn hình trước khi đăng nhập. 35

Hình 3.1.2. Trang quản trị 36

3.2 . Quản lý danh mục. 36

Hình 3.2.1. Màn hình quản lý danh mục. 36

3.3. Quản lý sản phẩm.. 36

Hình 3.3.1. Màn hình quản lý sản phẩm.. 37

Hình 3.3.2. Màn hình thêm mới sản phẩm.. 38

3.4. Quản lý thành viên. 38

Hình 3.4.1 Màn hình quản lý thành viên. 38

Hình 3.4.2 Màn hình thêm mới thành viên thành viên. 39

3.5. Quản lý đơn hàng. 39

Hình 3.5.1 Màn hình quản lý đơn hàng. 39

Hình 3.5.2 Màn hình thông tin đơn hàng. 40

 1. Giao diện người dùng (khách hàng) 40

4.1 Màn hình trang trủ. 40

Hình 4.1 Màn hình trang trủ (khách hàng) 41

4.2 Màn hình sản phẩm.. 41

Hình 4.2 Màn hình sản phẩm(khách hàng) 42

4.3 Màn hình trang chi tiết sản phẩm.. 43

Hình 4.3 Màn hình chi tiết sản phẩm( khách hàng) 43

4.5 Màn hình đăng nhập. 44

Hình 4.5 Màn hình đăng nhập( khách hàng) 44

4.6 Màn hình đăng ký. 44

Hình 4.6 Màn hình đăng ký. 45

4.7 Chức năng giỏ hàng. 45

Hình 4.7 Màn hình giỏ hàng. 46

Phần III – KẾT LUẬN.. 47

LỜI CẢM ƠN.. 48

Tài liệu tham khảo.. 48

 

Hướng dẫn cài đặt: 

/lib/database.php để chỉnh lại cấu hình.

 

 

1 review for Tải source code tốt nghiệp website bán hàng php full database và báo cáo

 1. 5 trên 5

  :

  Tải source code tốt nghiệp website bán hàng php full database và báo cáo

Thêm đánh giá