Tải source code quản lý thư viện viết bằng c# đầy đủ code và database

Tải source code quản lý thư viện viết bằng c# đầy đủ code và database.Là đồ án lớn nhiều tính năng hay rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình c#.

Mô tả chi tiết

Tải source code quản lý thư viện viết bằng c# đầy đủ code và database

Tải source code quản lý thư viện viết bằng c# đầy đủ code và database

Tải source code quản lý thư viện viết bằng c# đầy đủ code và database

Tải source code quản lý thư viện viết bằng c# đầy đủ code và database

Tải source code quản lý thư viện viết bằng c# đầy đủ code và database có những chức năng sau:

  • Hệ thống gồm có những tính năng sau: Loại độc giả, sách, đầu sách, thể loại, tác giả, phiếu nhập, phiếu trả, phiếu thu
  • Quản lý sách
  • Quản lý độc giả
  • Quản lý mượn trả sách
  • Báo cáo thống kê – quy định
  • Có phần bảo mật
  • Sao lưu phục hồi

… và còn nhiều tính năng khác nữa các bạn tải về tham khảo nhé.

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải source code quản lý thư viện viết bằng c# đầy đủ code và database”