Tải source code đồ án quản lý sinh viên c# – GUI full database

Tải source code đồ án quản lý sinh viên c# – GUI full database.Giao diện đẹp và nhiều tính năng hay rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình c#

Mô tả chi tiết

Tải source code đồ án quản lý sinh viên c# - GUI full database

Tải source code đồ án quản lý sinh viên c# – GUI full database

Tải source code đồ án quản lý sinh viên c# – GUI có những tính năng sau:

  • Quản lý người dùng trong quản trị
  • From báo cáo trính xuất excel
  • Quản lý điểm sinh viên
  • Quản lý danh sách khoa
  • Quản lý môn học
  • Quản lý lich dạy
  • Quản lý sinh viên

……

Và rất nhiều tính năng khác các bạn tải về tham khảo làm đồ án môn lập trình c#.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải source code đồ án quản lý sinh viên c# – GUI full database”