Tải source code đồ án quản lý quán karaoke c# có database

Tải source code đồ án quản lý quán karaoke c# có database. Đây là đồ án hay, giao diện đẹp có đầy đủ code và database cho các bạn tham khảo.

Mô tả chi tiết

Tải source code đồ án quản lý quán karaoke c# có database

Tải source code đồ án quản lý quán karaoke c# có database

Source code đồ án quản lý quán karaoke c# có những tính năng sau:

  • quản lý nhóm hàng
  • quản lý hàng hóa
  • quản lý khách hàng
  • quản lý khu vực
  • Quản lý phòng hát
  • Quản lý kho
  • quản lý xuất kho
  • Báo cáo thống kê

và nhiều tính năng khác nữa

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải source code đồ án quản lý quán karaoke c# có database”