Tải source code quản lý nhà hàng c# có hướng dẫn sử dụng

Tải source code quản lý nhà hàng c# có hướng dẫn sử dụng. Đây là đồ án hay hoàn chỉnh rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng c#.

 

Mô tả chi tiết

Tải source code quản lý nhà hàng c# có hướng dẫn sử dụng

Tải source code quản lý nhà hàng c# có hướng dẫn sử dụng

Tải source code quản lý nhà hàng c# có hướng dẫn sử dụng

Tải source code quản lý nhà hàng c# có hướng dẫn sử dụng

source code quản lý nhà hàng c#:

Quản Lý Nhà Hàng Phân

Form Quản lý nhân viên, Quản lý khách hàng

Form Login, Home, Quản lý thực đơn, Quản lý hóa đơn

Database, Báo cáo thống kê, Quản lý kho hàng

Form Phục vụ khách hàng

Và rất nhiều tính năng hay khách nữa các bạn tải về tham khảo làm đồ án nh.

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải source code quản lý nhà hàng c# có hướng dẫn sử dụng”