Tải source code quản lý ký túc xá c# full báo cáo và database

Tải source code quản lý ký túc xá c# full báo cáo và database. Đây là đồ án cuối kỳ môn lập trình c# rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án.

Mô tả chi tiết

Tải source code quản lý ký túc xá c# full báo cáo và database

Tải source code quản lý ký túc xá c# full báo cáo và database

Tải source code quản lý ký túc xá c# full báo cáo và database

Tải source code quản lý ký túc xá c# full báo cáo và database

Tải source code quản lý ký túc xá c# full báo cáo và database

Tải source code quản lý ký túc xá c# full báo cáo và database

Tải source code quản lý ký túc xá c# full báo cáo và database có những chức năng sau:

Quản lí danh sách sinh viên, danh sách phòng ở, tòa nhà, cho phép thực hiện:

  • Quản lí sinh viên: thêm sinh viên mới , sửa thông tin sinh viên, xóa sinh viên, tìm kiếm sinh viên, in danh sách, thống kê thông tin, quản lí người dùng( tên đăng nhập , mật khẩu, quyền sử dụng).
  • Quản lí phòng ở : tìm kiếm, điều chỉnh thông tin phòng ở ( hư hỏng, tình trạng trang thiết bị, chỉ số điện nước , hóa đơn điện nước.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải source code quản lý ký túc xá c# full báo cáo và database”