Tải source code quản lý khách sạn java có báo cáo

Tải source code quản lý khách sạn java có báo cáo. Với nhiều tính năng hay như in hoa đơn, tính tiền phòng .. rất tốt cho các bạn tham khảo .

 

 

Mô tả chi tiết

Tải source code quản lý khách sạn java có báo cáo

Tải source code quản lý khách sạn java có báo cáo

Tải source code quản lý khách sạn java có báo cáo

Tải source code quản lý khách sạn java có báo cáo

Tải source code quản lý khách sạn java có báo cáo

Tải source code quản lý khách sạn java có báo cáo

source code quản lý khách sạn java có những chức năng sau:

 • Chức năng chính :
 • Lập phiếu thuê phòng
 • Tra cứu phòng
 • Lập hóa đơn thanh toán
 • Chức năng phụ :
 • Lập phiếu nhận phòng
 • Đăng nhập
 • Phân quyền
 • Chức năng chính :
 • Lập danh mục phòng
 • Lập báo cáo tháng
 • Chức năng phụ :
 • Quản lý nhân viên, khách hàng
 • Quản lý tài khoản (Hệ thống)

 

 

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải source code quản lý khách sạn java có báo cáo”