Tải source code đồ án quản lý giáo viên học sinh THPT c#

Tải source code đồ án quản lý giáo viên học sinh THPT c#. Có nhiều tính năng hay cho các bạn mới học lập trình c# tham khảo làm đồ án, đồ án tốt nghiệp.

Mô tả chi tiết

Tải source code đồ án quản lý giáo viên học sinh THPT c#

Tải source code đồ án quản lý giáo viên học sinh THPT c#

Tải source code đồ án quản lý giáo viên học sinh THPT c# có những tính năng sau:

  • From quản lý giáo viên phân công giảng dậy
  • From đăng nhặp nhập
  • From quản lý điểm sinh viên
  • From quản lý giáo viên , giáo viên chủ nhiệm
  • From quản lý học sinh
  • From quản lý lớp
  • From quản lý môn học
  • From quản lý chung
  • Báo cáo thông kê

….

Còn nhiều tính năng khác nữa các bạn tải về tham khảo làm đồ án môn lập trình c#.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải source code đồ án quản lý giáo viên học sinh THPT c#”