Tải source code phần mềm quản lý sinh viên viết bằng java có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Tải source code phần mềm quản lý sinh viên viết bằng java có báo cáo. Rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp môn lập trình java.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Tải source code phần mềm quản lý sinh viên viết bằng java có báo cáo

Tải source code phần mềm quản lý sinh viên viết bằng java có báo cáo

Tải source code phần mềm quản lý sinh viên viết bằng java có báo cáo

Tải source code phần mềm quản lý sinh viên viết bằng java có báo cáo

source code phần mềm quản lý sinh viên viết bằng java có những tính năng sau:

Hệ thống bao gồm ba tác nhân: Để sử dụng hệ thống tất cả các tác nhân cần thực hiện bước đăng nhập bằng username và password.

Bấ tkỳ ai cũng có thể xem danh sách học phần của các Viện.

Bất kỳ ai cũng có thể xem danh sách các lớp học tín chỉ mà một Sinh viên đã đăng ký trong một kỳ. Và  cuối mỗi kỳ học thông tin của hai trường: Nhóm và Mã lớp thi sẽ được Giáo vụ cập nhật.

I.            Sinhviên:

Được người quản trị cấp cho một tài khoản với user name là mã số sinh viên, password mặc định trong lần đầu tiên sử dụng hệt hống. Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống, sinh viên có quyền đổi mật khẩu.

Vào giữa mỗi học kỳ Sinh viên thực hiện quá trình đăng ký học phần các môn học cho kỳ sắp tới bằng cách nhập mã học phần.

Sinh viên có thể xem thông tin cá nhân của mình bao gồm: Mãsinhviên, họtên, ngàysinh, lớp, hệhọc, trạngtháihọc. Hai thông tin: Email, sốđiệnthoại do Sinhviêntựnhập.

Sinh viên có thể xem bảng điểm cá nhân nhưng không được phép sửa đổi. Bảng điểm cá nhân bao gồm các trường: Họckỳ, Mã HP, Tên HP, TC, Lớphọc, Điểm QT, Điểmthi, Điểmchữ. Trong đó Điểm chữ được suy ra từ Điểm QT và Điểm thi phụ thuộc vào trọng số được quy định trong học phần. Cuối mỗi kỳ học, saukhiđãcóđủđiểmcủacácmônhọcđãđăngký, kếtquảhọctậpcủaSinhviênkỳđósẽđượctựđộngtính.

Sinh viên có thể xem Bảng điểm học phần: Họckỳ, Mã HP, Tên HP, TC, Điểmhọcphần, Thaythế HP

 II.            Giáovụ:

Được phép xem thông tin cá nhân, bảng điểm sinh viên, bảng điểm họcphần.

Sau mỗi kỳ học giáo vụ có chức năng nhập điểm Quá trình và điểm Cuối kỳ của từng môn học cho từng Sinh viên theo lớpTín chỉ.

Tạo báo cáo: Bảng điểm sinh viên, thống kê số lượng sinh viên mỗi lớp tín chỉ,..

III.            Người quản trị hệ thống:

Có thể xem thông tin về các tác nhân sử dụng hệ thống: Sinh viên, giáo vụ.

Có khả năng tạo, xóa, sửa đổi thông tin tài khoản Sinh viên, giáo vụ:

Bắt đầu mỗi năm học người quảntrị có chức năng tạo mới tài khoản cho các sinh viên mới nhập học. Trong quá trình học nếu sinh viên quên mật khẩu, người quản trị có chức năng reset tài khoản sinh viên về mật khẩu mặ cđịnh. Sau khi Sinh viên tốt nghiệp, người quản trị thự chiện việc xóa tài khoản Sinh viên trên hệ thống.

Người quản trị có khả năng cấp phát tài khoản giáo vụ cho giáo vụ mới và thu hồi lại tài khoản khi giáo vụ cũ chuyển đi.

Bảo trì hệ thống.

 

 

1 review for Tải source code phần mềm quản lý sinh viên viết bằng java có báo cáo

  1. 5 trên 5

    :

    Tải source code phần mềm quản lý sinh viên viết bằng java có báo cáo

Thêm đánh giá