Tải source code phần mềm quản lý quán bida c# kết nối sql có báo cáo

Tải source code phần mềm quản lý quán bida c# có nhiều chức năng hay cho  các bạn tham khảo. Trong code có đầy đủ file báo cáo cho bạn tham khảo.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số chức năng chính của phần mềm :

 • Giao diện đăng nhập
 • Giao diện chính của chương trình
 • Giao diện loại mặt hàng
 • Giao diện danh mục bàn, khu vực
 • Giao diện sử dụng dịch vụ.
 • Giao diện cấp bậc.
 • Giao diện nhân viên.
 • Giao diện nhập hàng vào kho.
 • Giao diện báo cáo kho hàng.
 • Giao diện thống kê doanh thu.
 • Giao diện khuyến mãi
Tải source code phần mềm quản lý quán bida kết nối sql có báo cáo

Tải source code phần mềm quản lý quán bida kết nối sql có báo cáo

Tải source code phần mềm quản lý quán bida kết nối sql có báo cáo

Tải source code phần mềm quản lý quán bida kết nối sql có báo cáo

Tải source code phần mềm quản lý quán bida kết nối sql có báo cáo

Tải source code phần mềm quản lý quán bida kết nối sql có báo cáo

Tải source code phần mềm quản lý quán bida kết nối sql có báo cáo

Tải source code phần mềm quản lý quán bida kết nối sql có báo cáo

Tải source code phần mềm quản lý quán bida kết nối sql có báo cáo

Tải source code phần mềm quản lý quán bida kết nối sql có báo cáo

Một số source code c# bạn tham khảo thêm:

Tải source code phần mềm quản lý nhà hàng c# kết nối sql có báo cáo

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải source code phần mềm quản lý quán bida c# kết nối sql có báo cáo”