Tải source code phần mềm quản lý nhà hàng c# kết nối sql có báo cáo

Tải source code phần mềm quản lý nhà hàng c# kết nối sql có rất nhiều chức năng hay . Trong code có đầy đủ file báo cáo và code cho các bạn tham khảo.

Mô tả chi tiết

Những chức năng chính của phần mềm quản lý nhà hàng c#:

 • Đăng nhập
 • Quản lý thông tin cá nhân
 • Chức năng Order
 • Chọn món theo thể loại, thêm vào hóa đơn
 • Chuyển bàn
 • Thanh toán hóa đơn. Lưu hóa đơn bằng file Excel
 • Quản lý thông tin món ăn. Tìm kiếm món ăn theo tên gần đúng
 • Quản lý thông tin thể loại món ăn
 • Quản lý thông tin bàn ăn
 • Quản lý thông tin tài khoản. Đặt lại mật khẩu cho tài khoản
 • Thống kê hóa đơn

Một số hình ảnh phần mềm:

Tải source code phần mềm quản lý nhà hàng c# kết nối sql có báo cáo

Tải source code phần mềm quản lý nhà hàng c# kết nối sql có báo cáo

Tải source code phần mềm quản lý nhà hàng c# kết nối sql có báo cáo

Tải source code phần mềm quản lý nhà hàng c# kết nối sql có báo cáo

Tải source code phần mềm quản lý nhà hàng c# kết nối sql có báo cáo

Tải source code phần mềm quản lý nhà hàng c# kết nối sql có báo cáo

Tải source code phần mềm quản lý nhà hàng c# kết nối sql có báo cáo

Tải source code phần mềm quản lý nhà hàng c# kết nối sql có báo cáo

Một số source code c# khác bạn có thể tham khảo:

Tải source code đồ án phần mềm quản lý quán cafe c# có báo cáo

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải source code phần mềm quản lý nhà hàng c# kết nối sql có báo cáo”