Tải source code phần mềm quản lý nhân sự java có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Tải source code phần mềm quản lý nhân sự java có báo cáo . Với nhiều tính năng rất tốt cho các bạn làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình java.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Tải source code phần mềm quản lý nhân sự java có báo cáo

Tải source code phần mềm quản lý nhân sự java có báo cáo

Tải source code phần mềm quản lý nhân sự java có báo cáo

Tải source code phần mềm quản lý nhân sự java có báo cáo

Tải source code phần mềm quản lý nhân sự java có nội dung sau:

Chương 1   TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 6

1.1      Đặt vấn đề: 6

1.2.     Giải pháp: 6

1.3      Mục tiêu: 6

1.4      Phạm vi: 7

1.5      Công cụ sử dụng. 7

1.6      Bố cục báo cáo. 7

Chương 2 XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU.. 8

2.1 Khảo sát hiện trạng. 8

2.1.1 Phỏng vấn. 9

2.1.2 Hiện trạng tổ chức. 10

2.2 Phân tích yêu cầu. 12

2.2.1 Yêu cầu chức năng. 12

2.2.2 Yêu cầu phi chức năng. 12

Chương 3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG.. 13

3.1 Mô hình DFD.. 13

3.1.1 Biểu mẫu 1 và quy định 1: Lập danh mục phòng ban. 14

3.1.2 Biểu mẫu 2 và quy định 2: Lập danh mục chức vụ. 15

3.1.3 Biểu mẫu 3 và quy định 3: Lập danh mục hợp đồng. 17

3.1.4 Biểu mẫu 4 và quy định 4: Lưu trữ nhân viên. 19

3.1.5 Biểu mẫu 5 và quy đinh 5: Lập danh mục đăng ký làm thêm giờ. 20

3.1.6 Biểu mẫu 6: Lập đơn xin nghỉ 22

3.1.7 Quy định 6: Lập danh mục ngày làm việc. 23

3.1.8 Biểu mẫu 7 và quy định 7: Lập danh mục lương nhân viên. 25

3.1.9 Biểu mẫu 8: Tra cứu thông tin phòng ban. 26

3.1.10 Biểu mẫu 9: Tra cứu thông tin chức vụ. 27

3.1.11 Biểu mẫu 10: Tra cứu thông tin hợp đồng. 29

3.1.12 Biểu mẫu 11: Tra cứu thông tin nhân viên. 30

3.1.13 Biểu mẫu 12: Tra cứu thông tin đăng ký làm thêm.. 31

3.1.14 Biểu mẫu 13: Thống kê chuyên cần nhân viên. 32

3.1.15 Biểu mẫu 14: Thống kê lương nhân viên. 34

3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu. 35

3.2.1       Sơ đồ logic. 35

3.2.2       Tổ chức dữ liệu. 36

3.2.2 Mô tả chi tiết sơ đồ logic. 36

3.3      Thiết kế giao diện. 40

3.3.1       Danh sách các màn hình. 40

3.3.2       Mô tả chi tiết các màn hình. 42

3.4      Sơ đồ kiến trúc tổng thể. 63

Chương 4   KẾT LUẬN.. 64

4.1      Bảng phân chia công việc nhóm.. 64

4.2      Kết quả đạt được. 65

4.2.1       Kết quả. 65

-Tra cứu thông tin chức vụ, phòng ban. 66

4.2.2       Hạn chế. 66

4.3      Hướng phát triển. 66

TÀI LIỆU THAM KHẢO   67

1 review for Tải source code phần mềm quản lý nhân sự java có báo cáo

  1. 5 trên 5

    :

    Tải source code phần mềm quản lý nhân sự java có báo cáo

Thêm đánh giá