Tải source code phần mềm quản lý ký túc xá viết bằng c# có database

Tải source code phần mềm quản lý ký túc xá viết bằng c# có database. Đây là source code đồ án hay rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình c#.

Mô tả chi tiết

Tải source code phần mềm quản lý ký túc xá viết bằng c# có database

Tải source code phần mềm quản lý ký túc xá viết bằng c# có database

Tải source code phần mềm quản lý ký túc xá viết bằng c# có database

Tải source code phần mềm quản lý ký túc xá viết bằng c# có database

Tải source code phần mềm quản lý ký túc xá viết bằng c# có database

Tải source code phần mềm quản lý ký túc xá viết bằng c# có database

Tải source code phần mềm quản lý ký túc xá viết bằng c# có những tính năng sau:

  • Thống kê sinh viên theo phòng
  • Chuyển phòng sinh viên
  • đánh gia sinh viên
  • kỷ luật sinh viên
  • khen thưởng sinh viên
  • Tra cứu sinh viên
  • Quản lý phòng sinh viên
  • Tra cứu sinh viên
  • Trợ giúp sinh viên

…..

Và còn rất nhiều tình năng khác nữa các bạn tham khảo thêm.

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải source code phần mềm quản lý ký túc xá viết bằng c# có database”