Tải source code phần mềm quản lý khách sạn java full data và báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Tải source code phần mềm quản lý khách sạn java full data và báo cáo. Đây là code hay với nhiều tính năng rất tốt cho các bạn đang học lập trình java. Download source code java tại 123code.vn

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Tải source code phần mềm quản lý khách sạn java full data và báo cáo

Tải source code phần mềm quản lý khách sạn java full data và báo cáo

Tải source code phần mềm quản lý khách sạn java full data và báo cáo

Tải source code phần mềm quản lý khách sạn java full data và báo cáo

Tải source code phần mềm quản lý khách sạn java full data và báo cáo

Tải source code phần mềm quản lý khách sạn java full data và báo cáo

source code phần mềm quản lý khách sạn java có nội dung sau:

MỤC LỤC.. 2

LỜI NÓI ĐẦU.. 3

PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN TRONG NHÓM… 4

CHƯƠNG 1.        KHẢO SÁT, ĐẶC TẢ YÊU CẦU BÀI TOÁN.. 5

1.1.      Mô tả yêu cầu bài toán. 5

1.2.      Biểu đồ use case. 5

1.2.1.      Biểu đồ use case tổng quan. 6

1.2.2.      Biểu đồ use case phân rã mức 2 và đặc tả use-case. 6

CHƯƠNG 2.        PHÂN TÍCH THIẾT KẾ BÀI TOÁN.. 13

2.1.      Thiết kế Cơ sở dữ liệu. 13

2.2.      Biểu đồ lớp. 14

2.3.      Thiết kế chi tiết lớp. 15

CHƯƠNG 3.        CÔNG NGHỆ VÀ THUẬT TOÁN SỬ DỤNG.. 16

3.1.      Ứng dụng trên máy tính. 16

3.2.      Công nghệ Java. 16

3.3.      Cơ sở dữ liệu MySQL.. 16

3.4.      Công nghệ khác. 17

CHƯƠNG 4.        XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MINH HỌA.. 18

4.1.      Kết quả chương trình minh họa. 18

4.2.      Giao diện chương trình. 18

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.. 25

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 26

PHỤ LỤC.. 27

1 review for Tải source code phần mềm quản lý khách sạn java full data và báo cáo

  1. 5 trên 5

    :

    Tải source code phần mềm quản lý khách sạn java

Thêm đánh giá