Tải source code đề tài quản lý tiệm cầm đồ c# full báo cáo

Tải source code đề tài quản lý tiệm cầm đồ c# full báo cáo. Đây là đồ án hay cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình c#

Mô tả chi tiết

Tải source code đề tài quản lý tiệm cầm đồ c# full báo cáo

Tải source code đề tài quản lý tiệm cầm đồ c# full báo cáo

Tải source code đề tài quản lý tiệm cầm đồ c# full báo cáo1

Tải source code đề tài quản lý tiệm cầm đồ c# full báo cáo

Tải source code đề tài quản lý tiệm cầm đồ c# full báo cáo

Tải source code đề tài quản lý tiệm cầm đồ c# full báo cáo

Tải source code đề tài quản lý tiệm cầm đồ c# có những chức năng sau:

  • Cầm đồ: khách hàng thế chấp, cầm sản phẩm đổi lấy tiền.
  • Chuộc đồ: khách hàng dùng tiền chuộc lại sản phẩm đã cầm.
  • Thu chi: quản lý chứng từ thu chi tiền.
  • Quỹ tiền mặt: theo dõi sổ tiền trong quá trình kinh doanh.
  • In mã vạch: in tem sản phẩm (phần mềm in tem).
  • Phục hồi: phục hồi dữ liệu đã sao lưu. (Restore)
  • Sao lưu: sao lưu dữ liệu. (Backup)
  • Kết thúc: đóng phần mềm.

……

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải source code đề tài quản lý tiệm cầm đồ c# full báo cáo”