Tải source code chương trình quản lý sinh viên c# có database

Tải source code chương trình quản lý sinh viên c# có database. Đây là đồ án hay với nhiều tính năng rất tốt cho các bạn đang làm đồ án môn lập trình c# .

Mô tả chi tiết

Tải source code chương trình quản lý sinh viên c# có database

Tải source code chương trình quản lý sinh viên c# có database

Source code chương trình quản lý sinh viên c# có những tính năng sau:

  • Hệ thống ( Đăng nhập, đăng xuất, quản lý người dùng)
  • Thông tin ( Quản lý sinh viên, quản lý môn, quản lý học phần , Quản lý lớp , Quản lý khoa)
  • Tìm kiếm
  • Bảo mật ( Sao lưu dữ liệu, phục hồi dữ liệu)
  • Báo cáo thống kê
  • Trợ giúp

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải source code chương trình quản lý sinh viên c# có database”